Medewerkersonderzoek

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Je organisatie is afhankelijk van de mensen die er werken. En met deze mensen kun je meer bereiken als ze blij zijn met hun werk en de doelen van jouw organisatie steunen. Bij een organisatie met meer medewerkers is het belangrijk om regelmatig te meten hoe het zit met de tevredenheid van je medewerkers. Op het gebied van de inhoud, de omstandigheden, de verhoudingen, de arbeidsvoorwaarden en de organisatie.  

Binnen het bedrijfsleven zijn dergelijke onderzoeken standaard. Voor een organisatie met ideële doelen ligt zo’n medewerkerstevredenheidsonderzoek vaak net iets anders. Ook bij bedrijven in de creatieve industrie zijn andere aspecten belangrijk, zoals hoe omgegaan wordt met creativiteit, creatieve processen en de visie om het doel. Daarom hebben wij standaard vragenlijsten aan op de specifieke situatie in de culturele sector en breder binnen de non-profitsector. 

Met de informatie uit je medewerkersonderzoek kun je gericht actie ondernemen om je organisatie te verbeteren. Om je doelen te bereiken moet je namelijk niet alleen aan je doelen werken, maar ook aan je organisatie en je meest waardevolle binnen die organisatie: je medewerkers.

Hoe meten?

De eerste stap is het bepalen van de onderwerpen die voor jouw organisatie belangrijk zijn. Dit doen we samen. Er zijn een aantal standaardonderwerpen, zoals werkomstandigheden en persoonlijke groei. Deze worden aangevuld met onderwerpen die voor jouw specifieke organisatie van belang is. Hierbij kun je denken aan kwaliteit, visie, ontwikkeling van creativiteit. Aan de hand van deze onderwerpen stellen wij een vragenlijst op. Hierbij maken we gebruik van gevalideerde stellingen en schalen (stellingen die samen een bepaald onderwerp meten). 

Samen bepalen we wanneer we de medewerkers uitnodigen en hoe. Meestal gebeurt dit digitaal, maar het kan ook op papier als er bijvoorbeeld medewerkers zijn voor wie dat gemakkelijker is. Alle medewerkers ontvangen per mail een uitnodiging met een persoonlijke link naar de vragenlijst (of een papieren vragenlijst).

Naast de dataverzameling onder de medewerkers doen we een spiegelonderzoek bij de directie. Hierbij wordt gekeken hoe zij de tevredenheid en belangen inschatten van de medewerkers. Bij het spiegelonderzoek wordt gekeken naar het verschil met de medewerkers en wat de directie dat de medewerkers antwoorden. 

Er wordt een matrix gemaakt waarbij alle onderzochte onderwerpen worden bekeken op tevredenheid versus belang. Hierbij is snel te zien waar de belangrijke verbeterpunten zitten en waar de sterke punten van de organisatie. Er wordt gekeken naar verbeterpunten die gemakkelijk door te voeren zijn en waarschijnlijk grote impact hebben (het laaghangende fruit) en hoe stelselmatig verbeteringen gemaakt kunnen worden. Er wordt een rapportage gemaakt en besproken. Indien gewenst komen we de resultaten presenteren aan alle medewerkers om vragen te beantwoorden en samen aan de slag te gaan met de resultaten. Want met alleen het onderzoek ben je er natuurlijk niet. 

Bij een medewerkersonderzoek is het interessant om jaarlijks te meten. Zo krijg je duidelijk zicht op ontwikkelingen en of aanpassingen die je hebt gemaakt ook effect hebben. Cijfers gaan meer leven als deze vergelijkbaar zijn. 

 

Hoe kan ik je helpen?

Medewerkerstevredenheidsonderzoeken heb je in vele soorten. Wij richten ons specifiek op non-profitorganisaties en de creatieve industrie. Dit omdat wij deze organisaties goed kennen vanuit andere onderzoeken die we doen. We zijn een klein bureau en sterk betrokken bij de onderzoeken die we doen. Dit maakt ons werk leuker en het onderzoek persoonlijker. Dit betekent dat we inspelen op wat we zien en onderzoeken. Je krijgt een unieke rapportage, voor jou geschreven, waarbij gekeken wordt naar jouw data. Daarin geen standaarden en automatisering. Op deze manier kunnen wij een extra dimensie geven aan de onderzoeksresultaten. 

Voorbeeld projecten

Impactmeting zaalfotografie Mauritshuis

Impactmeting Mauritshuis

Het Mauritshuis wilt graag de impact van haar tentoonstellingen in beeld brengen. Dit om tentoonstellingen te verbeteren en zich te kunnen verantwoorden naar haar bestuur en donateurs.

Lees meer »
OOMT onderzoek

Voortgang projecten meten OOMT

Voor OOMT is een rapportagesysteem ontwikkeld dat inzicht geeft op projectniveau voor programmaleiders en op programmaniveau voor het bestuur. Hierbij is gekeken welke kwalitatieve en kwantitatieve data aanwezig is en gebruikt kan worden voor een te ontwikkelen dashboard.

Lees meer »
medewerkerstevredenheidsonderzoek tafel met stoelen

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Moooi

Bij Moooi voeren wij om het anderhalf jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Hiervoor worden enkele standaardonderwerpen bevraagd, welke aangevuld zijn door de directie en inmiddels OR van Moooi. Hierbij gaat het onder andere over creativiteit en werkomstandigheden.

Lees meer »

Neem vrijblijvend contact met ons op

Laden