Medewerkersonderzoek

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Je organisatie is afhankelijk van de mensen die er werken. En met deze mensen kun je meer bereiken als ze blij zijn met hun werk en de doelen van jouw organisatie steunen. Bij een organisatie met meer medewerkers is het belangrijk om regelmatig te meten hoe het zit met de tevredenheid van je medewerkers. Op het gebied van hun werkzaamheden, werkomstandigheden, de communicatie, de cultuur, de beloning, flexwerken en het management. 

Binnen het bedrijfsleven zijn dergelijke onderzoeken standaard. Voor een organisatie met ideële doelen ligt zo’n medewerkerstevredenheidsonderzoek vaak net iets anders. Andere dingen zijn belangrijk, zoals hoe omgegaan wordt met creativiteit, creatieve processen en de visie om het doel. Daarom passen wij standaard vragenlijsten aan op de specifieke situatie in de culturele sector en breder binnen de non-profitsector. 

Met de informatie uit je medewerkersonderzoek kun je gericht actie ondernemen om je organisatie te verbeteren. Om je doelen te bereiken moet je namelijk niet alleen aan je doelen werken, maar ook aan je organisatie en je meest waardevolle binnen die organisatie: je medewerkers.

Herhaaldelijk meten

Bij een medewerkersonderzoek is het interessant om jaarlijks te meten. Zo krijg je duidelijk zicht op ontwikkelingen en of aanpassingen die je hebt gemaakt ook effect hebben. Cijfers gaan meer leven als deze vergelijkbaar zijn. 

Wat gaan we doen?

Om tot interessante informatie te komen doorlopen we een aantal stappen. Allereerst inventariseren we welke issues voor jouw organisatie belangrijk zijn. Aan de hand van deze issues wordt een vragenlijst gemaakt. Deze vragenlijst kent veelal getoetste schalen, maar indien nodig op maat gemaakte schalen  (een schaal is een onderwerp dat wordt gemeten met een aantal vragen). 

De vragenlijst wordt digitaal verspreid onder alle medewerkers. Na de dataverzameling worden de data geanonimiseerd en geanalyseerd. Hier wordt aansluitend een begrijpelijke, beeldende rapportage gemaakt met duidelijk tips en aanwijzingen voor verbetering. Dit rapport wordt intern gepresenteerd en besproken. 

Voorbeeld projecten

Neem vrijblijvend contact met ons op

Laden