Impactmeting regeling Talentontwikkeling en Manifestaties

HomeImpactmeting regeling Talentontwikkeling en Manifestaties
9 april 2015

Impactmeting regeling Talentontwikkeling en Manifestaties

Het Fonds voor Cultuurparticipatie gaat voor de periode 2017-2020 een vervolg op de regeling Talentonwikkeling & Manifestaties formuleren. Het fonds heeft ons daarom gevraagd om een impactmeting uit te voeren voor deze regeling om inzicht te krijgen in hoe de regeling nu werkt en het verbeterd kan worden.

Om inzicht te krijgen of het fonds de doelen die ze heeft gesteld voor deze bereikt, praten we met mensen die hier inzicht in hebben. Dit doen we aan de hand van individuele en groepsinterviews met succesvolle aanvragers van de subsidieregeling en groepsgesprekken met het kunstvakonderwijs en professionals.

De resultaten van de impactmeting worden samen met FCP vertaald in actiepunten. Daarna kijken we hoe deze actiepunten geïmplementeerd kunnen worden in de nieuwe regeling en het nieuwe beleid van FCP.

Het doel van de regeling Talentontwikkeling en Manifestaties is om bij te dragen aan een uitdagend aanbod voor talenten voor en naast het kunstvakonderwijs en het stimuleren van een ketenaanpak om zo bij te dragen aan een betere toeleiding naar het kunstvakonderwijs en de professionele kunsten. Daarnaast wil het fonds manifestaties ondersteunen die bijdragen en excellentie en vakmanschap in de amateurkunst door (inter)nationale uitwisseling te faciliteren en ruimte te bieden voor presentatie, kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

Lees meer:

Gerelateerde blogs

20 september 2022
Inventarisatie-onderzoek: wat is het en wanneer zet je het in?

Bij iedere onderzoeksvraag hoort een eigen manier van onderzoeken. Bij de ene onderzoeksvraag is het antwoord het beste te vinden door het doen van kwalitatief onderzoek. Bij de andere vraag past kwantitatief onderzoek juist beter.

Lees meer
16 augustus 2022
Voor- en nadelen van bezoekersprofielen

Regelmatig horen we van culturele organisaties dat ze gebruik maken van bezoekersprofielen. Deze moeten wij dan meenemen in de analyse […]

Lees meer
19 juli 2022
7 tips om EVI in te voeren

In een ander blog hebben we verteld wat EVI inhoudt en wat je er mee kunt doen. Wanneer een penvoerder van Cultuureducatie […]

Lees meer
21 juni 2022
Criteria voor goed onderzoek

In de afgelopen periode hebben we een aantal blogs geschreven over waar goed onderzoek aan moet voldoen. In deze blog […]

Lees meer
Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone