impact meten van tentoonstellingen

Het Mauritshuis wil graag de impact van haar tentoonstellingen in beeld brengen. Dit om tentoonstellingen te verbeteren en zich te kunnen verantwoorden naar haar bestuur en donateurs. Hiervoor is bij de tentoonstelling ‘Rogier van der Weyden ontsluierd’ een interviewprotocol opgesteld aan de hand van indicatoren die eerder bepaald zijn. Er zijn 10 minuten gesprekken met ruim 100 bezoekers gehouden om aan informatie te komen.
Bij de tentoonstelling ‘Bewogen Beeld’ is er wederom gekozen voor 10 minuten gesprekken met bezoekers om te achterhalen wat bezoekers vinden en leren van de tentoonstelling.

Lees meer: