beleidsonderzoek

Waarom beleidsonderzoek?

Beleid maak je niet op basis van onderbuikgevoelens, maar op basis van feiten. Bij overheidsbeleid zijn veel belangen betrokken en moet dus zorgvuldig worden gedaan. Daarom wil je feiten en kennis verzamelen: Ben je op het goede spoor? Dragen je activiteiten bij aan je doel? Wat gaat goed? Wat kan beter? Richt je je op de juiste activiteiten? 

Door beleidsonderzoek kun je beter beleid voeren. Beleidsonderzoek kan zowel inventariserend als evaluerend van aard zijn. En met een evaluatie hoef je niet te wachten totdat een beleidsperiode is afgelopen. 

Het resultaat van beleidsonderzoek

Na afloop van een beleidsonderzoek heb jij inzichten die je weer richting geven. Je leert wat er leeft, wat nodig is, maar ook wat werkt. Je krijgt concrete adviezen op basis van objectief, betrouwbaar onderzoek. Met de inzichten uit een beleidsonderzoek kun je onderbouwde beslissingen maken voor de toekomst. 

Wat gaan we doen?

In een startbespreking inventariseren we welke vragen je hebt. Wat moet je weten om verder te kunnen? Gaat het om een inventarisatie of een (tussentijdse) inventarisatie? Aan de hand hiervan wordt een passend onderzoeksvoorstel geschreven. Hierbij worden één of meer passende onderzoeksmethoden gekozen, waarbij we kijken wat het beste past bij jullie onderzoeksvragen.  

Na een akkoord van dit voorstel gaan we aan de slag met het ontwerpen van passende meetinstrumenten. Deze krijg jullie voorgelegd in conceptvorm, alvorens we beginnen met de dataverzameling. Om de dataverzameling objectief te houden, nemen wij deze volledig voor onze rekening. Aansluitend worden de data geanalyseerd en vertaald in een begrijpelijke en leesbare rapportage met concrete tips en adviezen voor de toekomst. 

Voorbeeldprojecten

Neem vrijblijvend contact met ons op

Laden