Voortgang projecten meten OOMT

HomeVoortgang projecten meten OOMT
2 juli 2019

Inzicht
in de voortgang en impact van projecten bij OOMT

Voor OOMT (brancheorganisatie voor mobiliteitsbranche) hebben wij een rapportagesysteem ontworpen voor rapportage naar het bestuur op hoofdlijnen en rapportage naar programmaleiders in detail.

Onderdeel hiervan is de impact van de programma’s op de doelen die zij hebben. Hiervoor hebben wij allereerst een model ontworpen aan de hand waarvan de ontwikkelingen van duurzame inzetbaarheid in de branche in beeld kunnen worden gebracht. Vervolgens hebben we een meetinstrumentontworpen, getest en uitgezet om de duurzame inzetbaarheid in de mobiliteitsbranche te meten. Zowel bij medewerkers als werkgevers. Dit hebben we gemeten bij deelnemers aan de verschillende programma's, maar ook bij medewerkers en bedrijven die niet deel hebben genomen aan één van de programma's. Door deze groepen te vergelijken kunnen we de de impact van de programma’s op deze duurzame inzetbaarheid inzichtelijk maken.

Samen wordt gekeken hoe we dit praktisch en regelmatig kunnen blijven meten om zicht te houden op het doelbereik van de verschillende programma's en programma-onderdelen om zo tijdig bij te kunnen sturen.

Lees meer:

Gerelateerde blogs

20 september 2022
Inventarisatie-onderzoek: wat is het en wanneer zet je het in?

Bij iedere onderzoeksvraag hoort een eigen manier van onderzoeken. Bij de ene onderzoeksvraag is het antwoord het beste te vinden door het doen van kwalitatief onderzoek. Bij de andere vraag past kwantitatief onderzoek juist beter.

Lees meer
16 augustus 2022
Voor- en nadelen van bezoekersprofielen

Regelmatig horen we van culturele organisaties dat ze gebruik maken van bezoekersprofielen. Deze moeten wij dan meenemen in de analyse […]

Lees meer
19 juli 2022
7 tips om EVI in te voeren

In een ander blog hebben we verteld wat EVI inhoudt en wat je er mee kunt doen. Wanneer een penvoerder van Cultuureducatie […]

Lees meer
21 juni 2022
Criteria voor goed onderzoek

In de afgelopen periode hebben we een aantal blogs geschreven over waar goed onderzoek aan moet voldoen. In deze blog […]

Lees meer
Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone