Inzicht in de voortgang en impact van projecten bij OOMT

Voor OOMT is een rapportagesysteem ontwikkeld dat inzicht geeft op projectniveau voor programmaleiders en op programmaniveau voor het bestuur. Hierbij is gekeken welke kwalitatieve en kwantitatieve data aanwezig is en gebruikt kan worden voor een te ontwikkelen dashboard.

Daarnaast is een model ontwikkeld voor duurzame inzetbaarheid. Aan de hand hiervan worden effecten gemeten van de projecten en werkzaamheden van OOMT. Deze geeft stuurinformatie aan de projectmanagers en het bestuur over de impact die de projecten hebben op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Lees meer: