Ontgrenzen met een Public in Residence

Museum Arnhem en museum Het Valkhof willen de komende jaren nieuwe publieksgroepen vinden en binden aan het museum. Dat doen ze door samen met deze nieuwe publieksgroepen een tentoonstelling te maken. Een Public in Residence.

Om dit te laten slagen willen zij enerzijds input over nieuw publiek, maar ook over hun eigen bezoekers. Daarnaast willen ze weten in hoeverre het lukt deze nieuwe groep te vinden en vervolgens te binden. Ook willen ze leren van deze nieuwe manier van werken door de samenwerking met het Public in Residence te evalueren.
Ontgrenzen met een Public in Residence
HomeOnderzoekBezoekersonderzoekOntgrenzen met een Public in Residence

De vraag

Museum Arnhem en museum Het Valkhof zijn een instrumentarium aan het ontwikkelen om nieuw publiek te vinden en te binden en verder om uitdagend en spannend te zijn voor reguliere en nieuwe publieksgroepen; een vibrerende en relevante waarde. Om dit te bereiken hebben zij ons gevraagd om inzicht te geven in bestaande en nieuwe bezoekers, maar ook in hoeverre het lukt om nieuwe bezoekers te bereiken met dit programma.

Dit brengt ook een nieuwe manier van werken mee voor de musea, namelijk het werken met een Public in Residence. Wij evalueren deze nieuwe manier van werken, zodat zij leren van deze nieuwe manier van werken en zij beter leren werken met nieuwe publieksgroepen.

Onze strategie en aanpak

Middels een vragenlijst aan een panel met mensen die deze musea niet bezoeken, maar wel in de buurt wonen, zijn we op zoek gegaan naar wensen en drempels van mensen die de musea niet bezoeken. Hieronder lag de vraag: wat kan het museum doen om hen wel te betrekken? En zijn hier specifieke groepen in te herkennen. Aan de hand van deze gegevens hebben we drie groepen onderscheiden die interessant zijn voor de musea om te verleiden voor een bezoek.

Aansluitend zijn we middels observaties en gesprekken in de musea op zoek gegaan naar profielen van bezoekers van deze musea. Hier kwamen vier profielen uit, die deels overlapte met de eerder gevonden profielen.

Bij museumbezoekers worden vragenlijsten afgenomen, waarbij we kijken of ze nieuwe bezoekers zijn, bestaande bezoekers, hun profiel en de impact die de tentoonstelling heeft. Door zowel tijdens de tentoonstellingen te enquêteren als buiten de tentoonstellingen om, kunnen we in beeld brengen of het lukt om nieuwe groepen te verleiden en hen ook te binden voor langere tijd (het onderzoek loopt zoals het traject van Ontgrenzen, 4 jaar).

De samenwerking met het Public in Residence wordt middels gesprekken met de museummedewerkers, de leden van het Public in Residence en andere betrokkenen gedaan. Hierbij wordt gekeken naar het proces, de rol die eenieder had en het gevoel dat er naar de verschillende meningen is geluisterd.

Behaalde resultaten

De resultaten van de verschillende delen worden gretig opgepikt door de musea. De profielen worden gebruikt door de medewerkers die tentoonstellingen maken en de bijbehorende activiteiten, maar natuurlijk ook door de marketing- en communicatiemedewerkers. Andere zaken, zoals de evaluatie van de samenwerking met een Public in Residence worden breder opgepakt en zorgen voor persoonlijke lessen, maar ook museum brede lessen.

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone