Vouchers

Inzicht in de voortgang en impact van projecten bij OOMT

OOMT heeft dit jaar een voucheractie gehouden voor medewekers in de mobiliteitsbranche. Met de voucher konden zij een e-cursus doen. OOMT wil weten of dit een succes was en waar er verbeterpunten liggen. Hiervoor hebben we gesprekken met de aanbieders van e-cursussen en krijgen de deelnemers een vragenlijst. Er is onderscheid gemaakt tussen mensen die een voucher hebben verzilverd en mensen die de voucher alleen hebben aangevraagd.

Lees meer: