Evaluatie

Pilot Persoonlijke Ontwikkeling in de bibliotheek

In het kader van ‘Leven Lang Ontwikkelen’, één van de maatschappelijke opgaves uit het Bibliotheekconvenant, lanceerden we in 2021 een nieuw aanbod van online cursussen. Daarmee kunnen alle bibliotheekleden die zich persoonlijk willen ontwikkelen aan de slag met zo’n 160 online cursussen (van Soofos en Goodhabitz) op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, persoonlijke kracht, taal en digitale vaardigheden.

De bedoeling is dat bibliotheken activiteiten ontwikkelen rond dit online cursuspakket waarmee Persoonlijke Ontwikkeling  als maatschappelijk thema zichtbaar wordt geprogrammeerd.

Onderzoek

Een van de onderdelen van deze pilot is een onderzoekstraject dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Claudia de Graauw; effectmeting & Doelbereik .

De meetinstrumenten zijn zo ontwikkeld dat ze makkelijk ingezet kunnen worden voor eigen dataverzameling. Zo geeft het deelnemersonderzoek je inzichten in hoe de deelnemers denken over de activiteiten. Het registratieformulier geeft je objectieve data van de activiteiten waarmee je aan gemeente/subsidiegevers kunt aantonen hoe de activiteiten lopen. Daarnaast zet het evaluatieformulier je aan het denken over het proces en het bedenken van activiteiten.

Het onderzoek bestaat uit 4 onderdelen:

  • Deelnemersonderzoek activiteiten
  • Registratieformulier
  • Evaluatieformulier
  • Deelnemersonderzoek e-cursussen
Alle meetinstrumenten worden hieronder verder toegelicht. Ook lees je wanneer en op welke manier de meetinstrumenten ingevuld moeten worden. 
 
Voor vragen of opmerkingen is er een helpdesk ingericht. Deze is te bereiken via het e-mailadres onderzoek@claudiadegraauw.nl. Wij streven ernaar deze vragen of opmerkingen binnen 3 werkdagen te beantwoorden.
 

Direct naar de vragenlijst

Door hieronder op de knop te drukken ga je direct naar de desbetreffende vragenlijst om in te vullen. 

Uitleg per meetinstrument

Deelnemersonderzoek activiteit

Doel:

Het doel van het deelnemersonderzoek is om te achterhalen wat deelnemers van de activiteit vinden en of ze de link maken met de e-cursus. De activiteit is georganiseerd in het kader van blended learning. Deze activiteit is gekoppeld aan de e-cursussen die worden aangeboden door Goodhabitz en Soofos.

De gestelde vragen aan de deelnemers worden een aantal keer per jaar teruggekoppeld naar de bibliotheken. Hierdoor krijg je inzicht hoe de deelnemers denken over de activiteiten en of de koppeling met blended learning wordt gemaakt. Het kan inspiratie en tips geven voor nieuwe activiteiten.

Wanneer:

Na afloop van elke activiteit wordt het deelnemersonderzoek uitgevoerd. Dit kan op diverse manieren.

Hoe:

Online vragenlijst

  • Link via QR code verspreiden. Denk aan een visitekaartje waarop je de ene kant bedrukt met een link naar het aanbod van de e-cursussen en de andere kant de QR code met de vragenlijst.
  • Link via mail naar de deelnemers sturen. (https://diy.smartallies.nl/s/nl/605879340c5e3)
  • Medewerker met een tablet deelnemers direct de vragenlijst laten invullen.

Papieren versie

  • Medewerker deelt een A4 met de vragenlijst uit en neemt deze later weer in.

Als deelnemers de vragenlijst op papier invullen, dan moet de vragenlijst later door een medewerker van de bibliotheek digitaal ingevoerd worden. Hiervoor kun je de link te gebruiken waarop de deelnemers ook hun vragenlijst invullen.

Als optie bieden wij aan om de papieren vragenlijsten door ons uit te laten werken. De kosten hiervan zijn €0.60 per vragenlijst.

Respons:

Om de respons te verhogen kun je werken met een presentje dat je de deelnemers geeft als ze de vragenlijst hebben ingevuld.

Onder de invullers van de online vragenlijsten verloten wij eens per 3 maanden een aantal bioscoopbonnen.

Registratieformulier

Doel:

Het doel van het registratieformulier is om objectieve data te verzamelen over de activiteiten die georganiseerd worden door de bibliotheken in het kader van blended learning. Na elke activiteit wordt er een registratieformulier ingevuld.

 

De gegevens die gevraagd worden in het registratieformulier zijn gegevens die makkelijk voor handen zijn. Door het invullen van het formulier heb je inzicht in je activiteiten voor je eigen administratie. Wanneer je de data invoert via onze link, is er een mogelijkheid om je eigen data toegestuurd te krijgen.

 

Tevens bieden wij de mogelijkheid om de gegevens van de bibliotheek af te zetten tegen vergelijkbare bibliotheken in Nederland. Hierdoor krijg je inzicht in hoe de bibliotheek het doet ten opzichte van andere bibliotheken op het gebied van activiteiten rondom blended learning.

 

Wanneer:

Na afloop van de activiteit verzamelt en bundelt de organisator van de activiteit de gegevens. Het registratieformulier kan op verschillende manieren worden ingevuld.

 

Hoe:

  • Link naar digitaal registratieformulier. (https://diy.smartallies.nl/s/nl/605a07a848b7c)
  • Excelbestand waarin alle gegevens gevraagd worden, dit bestand kan gekoppeld worden aan een bestaand bestand.

 

Wanneer er gekozen is om een excelbestand bij te houden, vragen wij je om het bestand elk half jaar naar ons te sturen.

 

Bij het invullen van het registratieformulier via de link kun je ervoor kiezen om de data toegestuurd te krijgen. Zo heb je de data in bezit voor je eigen administratie. 

Evaluatieformulier

Doel:

Het doel van het evaluatieformulier is om van de bibliotheken te leren hoe bibliotheekmedewerkers omgaan met de pilot. Op welke manier worden er activiteiten bedacht en waar loopt men tegenaan?

 

Door het invullen van het evaluatieformulier word je aan het denken gezet over de activiteiten die zijn georganiseerd rondom blended learning. Wij koppelen eens per half jaar terug waar bibliotheken tegenaan lopen, maar ook wat de successen zijn. Hierdoor kunnen bibliotheken elkaar inspireren en verder helpen bij het organiseren van activiteiten.

 

Wanneer:

Het evaluatieformulier wordt twee keer per jaar gestuurd, in juli en in december. De link ontvang je via de mail of via nieuwsberichten op verschillende platforms.

 

Hoe:

Het evaluatieformulier wordt via een link gestuurd. Na afloop is er de mogelijkheid de antwoorden toegestuurd te krijgen. Zo heb je de informatie in bezit voor je eigen administratie. 

Deelnemersonderzoek e-cursussen

Doel:

Het doel van het deelnemersonderzoek is achterhalen wat deelnemers van de e-cursus vinden en of ze de link maken met een activiteit in de bibliotheek. De activiteit is georganiseerd in het kader van blended learning. Deze activiteit is gekoppeld aan de e-cursussen die worden aangeboden door Goodhabitz en Soofos.

 

Wanneer:

Na afloop van de e-cursus wordt het deelnemersonderzoek uitgevoerd. Dit gaat via bovengenoemde aanbieders.

Hoe:

Via de aanbieders krijgen de deelnemers een link naar de vragenlijst. Deze staat op de pagina waar zij de cursus volgen. Hiervoor is actie nodig van de bibliotheek.

Downloads

Deelnemersonderzoek activiteiten: