Effectmeting

Effectmeting

Zo weet je concreet of je je doelen hebt bereikt

Heeft jouw project het gewenste effect? Bereik jij je doelen met het uitgestippelde beleid? Als jij dat zeker wilt weten en echt op outcome en daadwerkelijke resultaten wilt sturen, zorg dan dat je de effecten meet. Want door effectmeting krijg je heel concreet inzicht op je doelbereik.

Welke effecten kun je meten?

Bij effecten kun je het hebben over heel concrete zaken, zoals een omzetstijging of een stijging van het aantal bezoekers. Maar soms zijn resultaten veel abstracter en lijken ze moeilijk meetbaar. Een verandering van houding of gedrag bijvoorbeeld of de mate waarin interesses worden overdragen. Toch kunnen we ook zulke aspecten meetbaar maken. We hebben verschillende instrumenten tot onze beschikking om die verandering inzichtelijk te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld bestaande vragenlijsten om de attitude ten opzichte van techniek en wetenschap te meten en verandering aan te tonen.

Het resultaat van effectmeting

Op basis van jouw uitgangspunten en beleid, voeren we een onderzoek uit. In een beknopt verslag zetten we vervolgens helder uiteen wat de effecten zijn van jouw project of beleid. Daarnaast geven we praktische adviezen en concrete actiepunten. De genoemde resultaten kunnen soms een mooie basis vormen voor externe publiciteit.
Dit document kan ook gebruikt worden ter verantwoording van subsidiërende instanties.

Wat gaan we doen?

In een startbespreking inventariseren we welk effect jullie verwachten, wat jullie daarvoor doen en jullie vragen. Aan de hand hiervan wordt een passend onderzoeksvoorstel geschreven. Hierbij worden één of meer passende onderzoeksmethoden gekozen, waarbij we kijken wat het beste past bij jullie onderzoeksvragen en te evalueren project, programma of beleid. 

Na een akkoord van dit voorstel gaan we aan de slag met het ontwerpen van passende meetinstrumenten. Deze krijg jullie voorgelegd in conceptvorm, alvorens we beginnen met de dataverzameling. Om de dataverzameling objectief te houden, nemen wij deze volledig voor onze rekening. Aansluitend worden de data geanalyseerd en vertaald in een begrijpelijke en leesbare rapportage met concrete tips en adviezen voor de toekomst. 

Voorbeeld projecten

Wij kenden het werk van Claudia de Graauw voor onder andere het ministerie van OCW. Tijdens een gesprek over onze kennisvragen kwam Claudia met hele concrete en praktische antwoorden. Dat gaf ons vertrouwen in dat Claudia een goed onderzoek voor ons zou kunnen uitvoeren wat zou leidden tot antwoorden op een aantal vragen die bij het FCP leverde over het effect van onze subsidieregelingen.
De communicatie met Claudia verliep vlot en makkelijk. Claudia reageerde snel en duidelijk op onze vragen en maakte zelf ook goed duidelijk wat ze van ons nodig had. Wij zijn tevreden over het eindproduct. Het heeft ons inzicht gegeven in:
- de opbrengsten van onze subsidieregeling voor de versterking van de actieve cultuurparticipatie;
- hoe instellingen die bij ons wel of niet een aanvraag indienen onze aanvraagprocedure en werkwijze beleven
- hoe we onze werkwijze nog iets kunnen aanpassen om niet alleen om het effect van onze subsidieregeling nog verder te vergroten, maar ook de administratieve lasten voor alle betrokkenen kunnen verlichten.
Claudia doet gedegen onderzoek en levert heldere rapportages op, waarbij ze sterk inzet op de bruikbaarheid van het onderzoek in de praktijk.
Marie-Louise Smolenaars
Marie-Louise SmolenaarsProgrammacoördinator bij FCP
Claudia's aanpak en werkwijze bleken een schot in de roos. Claudia bereidt zich goed voor, is snel ingewerkt in het onderwerp, kan flexibel met de wensen van de klant meedenken en levert daardoor een optimaal resultaat af. Tussendoor zijn we steeds op goed op de hoogte gehouden van de voortgang van het project en was er sprake van een intensieve en plezierige samenwerking tussen ons en het onderzoekteam. Jet-Net is zeer tevreden over het onderzoek “10 jaar Jet-Net” dat door Claudia is uitgevoerd. Maatwerk dat op tijd is afgerond en ons de juiste inzichten heeft verschaft over 10 jaar Jet-Net!
Onze ervaring met Claudia de Graauw is zeer positief. Een betrouwbare, plezierige en flexibele partner die levert wat is afgesproken.
De resultaten zijn voor ons aanleiding door te gaan op de ingeslagen weg en verder te werken aan de groei en uitbreiding van Jet-Net activiteiten. 
Gerard Jacobs
Gerard Jacobsdirecteur, Jet-Net
Voor de VSC – netwerk van wetenschapsmusea en science centra is inzicht in de kwaliteit van het aanbod van de leden essentieel. Het bij verschillende wetenschapsmusea en science centra meten van deze kwaliteit leek een moeilijk te realiseren wens. Gesprekken met Claudia maakte duidelijk dat effectieve en haalbare instrumenten binnen handbereik liggen. Dankzij een realistische projectopzet, heldere doelen, inspirerende bijeenkomsten en prettige communicatie werken nu tien wetenschapsmusea en science centra gezamenlijk aan het verzamelen van data. Claudia denkt mee, stelt kritische vragen en realiseert maatwerk. Daarbij is ze is ruimhartig in het delen van informatie en kennis en opent ze de wereld van onderzoeksmethoden op een toegankelijke manier, die stimuleert in plaats van afschrikt.
Marjelle van Hoorn
Marjelle van HoornVerenigingsmanager bij VSC
Claudia heeft een goed leesbare en puntige onderzoeksrapportage geschreven. De resultaten van de effectmeting ondersteunen keuzes die we hebben gemaakte in de voorlichtingscampagne. Het is fijn dat bevestigd te zien.
Liselotte van Doorn
Liselotte van Doornteammanager marktcommunicatie bij Enexis
‘Reünie 2032’ is een pilotproject waarbij een groep 8 zijn eigen afscheidsmusical maakt. Daarbij worden de kinderen geholpen door een team van creatieve professionals. Het doel is om creatieve artistieke en technische talenten bij de kinderen te stimuleren en de waarde van de verbindingen tussen de creatieve industrie en het onderwijs aan te tonen. Het project groeit uit tot een modulair format waarvan alle scholen in Nederland gebruik kunnen maken.
Om enigszins meetbaar te maken wat een dergelijk project zou opleveren en of het daadwerkelijk de creativiteit van kinderen zou stimuleren, werd ons Claudia de Graauw aangeraden om dit te onderzoeken. Door haar ervaring met onderzoek naar impact en haar ervaring met onderzoek in de culturele sector, was zij de perfecte vrouw voor de klus. Uiteindelijk hebben we een helder en toepasbaar onderzoeksrapport ontvangen. Daarnaast heeft zij tevens een publicatie in de vorm van een handboek voor docenten en mensen in culturele organisaties verzorgd om digitale cultuur meer in de klas te krijgen dat nu breed verspreid wordt. De communicatie met Claudia verliep zeer prettig. Ze hield ons zeer goed op de hoogte van haar voortgang en de dingen waar zij tegenaan liep. Claudia heeft een pragmatische werkwijze en weet goed een balans te vinden tussen ambitie en realiteitszin. Goed op gebied van impact analyse en staat open voor nieuwe ideeën. Claudia neemt het initiatief om onderzoek te verbreden, maar houdt opdrachtgever ook scherp door de ingezette koers kritisch te bevragen.
Virginie BakkerBeleid en Projecten bij Stichting Cultuur Eindhoven
Previous
Next

Neem vrijblijvend contact met ons op

“WERKT HET BELEID DAT WE VOEREN EIGENLIJK WEL?”

beleidsonderzoek

Je organisatie regelt en doet veel, maar zijn dit de goede dingen? Zit je op het goede spoor? Dragen activiteiten bij aan de koers van je beleid? Of kan het beter? Je onderbuikgevoel zegt dat je op de goede koers zit, maar zeker weten doe je het niet.

Herken jij jezelf hierin? Wil jij van onderbuikgevoelens af en op basis van feiten een beleid maken? Dan kunnen wij je helpen. Hoe? Middels een beleidsonderzoek. Een beleidsonderzoek toont aan of je activiteiten het gewenste effect hebben en geeft je richting voor de toekomst.

Waarom beleidsonderzoek?

Wat krijg je van ons?

De oplossing voor je probleem is slechts één stap van je verwijderd. Neem direct vrijblijvend contact op met Claudia via info@claudiadegraauw.nl of vul onderstaand formulier in en we benaderen je zo snel mogelijk. 

Ja, ik wil in gesprek met Claudia!

Voorbeeldprojecten

Wij kenden het werk van Claudia de Graauw voor onder andere het ministerie van OCW. Tijdens een gesprek over onze kennisvragen kwam Claudia met hele concrete en praktische antwoorden. Dat gaf ons vertrouwen in dat Claudia een goed onderzoek voor ons zou kunnen uitvoeren wat zou leidden tot antwoorden op een aantal vragen die bij het FCP leverde over het effect van onze subsidieregelingen.
De communicatie met Claudia verliep vlot en makkelijk. Claudia reageerde snel en duidelijk op onze vragen en maakte zelf ook goed duidelijk wat ze van ons nodig had. Wij zijn tevreden over het eindproduct. Het heeft ons inzicht gegeven in:
- de opbrengsten van onze subsidieregeling voor de versterking van de actieve cultuurparticipatie;
- hoe instellingen die bij ons wel of niet een aanvraag indienen onze aanvraagprocedure en werkwijze beleven
- hoe we onze werkwijze nog iets kunnen aanpassen om niet alleen om het effect van onze subsidieregeling nog verder te vergroten, maar ook de administratieve lasten voor alle betrokkenen kunnen verlichten.
Claudia doet gedegen onderzoek en levert heldere rapportages op, waarbij ze sterk inzet op de bruikbaarheid van het onderzoek in de praktijk.
Marie-Louise Smolenaars
Marie-Louise SmolenaarsProgrammacoördinator bij FCP
Ik heb Claudia leren kennen als een doortastende onderzoeker. Ze kan met haar kennis van methoden en technieken relevante onderzoeksopzetten ontwerpen en het onderzoeksproject efficiënt op resultaat sturen. Ook als de uitkomsten niet helemaal in het verlengde liggen van wat de opdrachtgever aanvankelijk heeft beoogd, weet Claudia op overtuigende wijze haar bevindingen over te brengen. Naast gedegen kennis van zaken zijn humor en relativeringsvermogen belangrijke assets die Claudia hierbij helpen. Naast dit al, Claudia is een buitengewoon prettige persoon om mee samen te werken.
Peter Boertjes
Peter BoertjesInterim manager bij gemeente Rotterdam
Claudia heeft een prettige persoonlijkheid en komt zeer kundig en ervaren over.
Marijn Eggen
Marijn EggenBeleidsmedewerker sport bij gemeente Rotterdam
Previous
Next

“Ik wil weten wie mijn
publiek is en de bezoekerservaring verbeteren”

Bezoekersonderzoek

Waarom bezoekersonderzoek?

Bij veel culturele en non-profit organisaties komen vragen aan bod zoals: wie zijn de bezoekers die we ontvangen? Hoe wordt hun bezoek gewaardeerd? Waarom komen ze naar onze organisatie? Hoe weten ze ons te vinden? Wat denken ze aan te treffen? Deze vragen kunnen beantwoord worden met een bezoekersonderzoek ofwel publieksonderzoek.

De verzamelde data van een bezoekersonderzoek kun je gebruiken om je bezoekers in te delen in profielen en ze zo beter te bedienen. En met de bezoekersprofielen kun je de bezoekerservaring verbeteren en beter afstemmen op hun wensen. Ook weet je of je je programmering moet aanpassen om de beoogde bezoekers te bereiken. Maar een bezoekersonderzoek biedt ook de mogelijkheid om te leren wat de impact is die je maakt op je bezoekers: komt je boodschap over? Maak je indruk? Laat je iets nieuws zien? De resultaten kun je bovendien gebruiken ter verantwoording aan besturen en subsidiegevers. Je kunt de resultaten van een bezoekersonderzoek dus gebruiken om zelf van te leren, je werk en je impact te verbeteren, maar ook om keuzes en subsidies te verantwoorden.

Is bezoekersonderzoek interessant voor mij?

Ben jij een organisatie met veel publiek, zoals een museum, bibliotheek, theater, theatergezelschap, muziekschool of welzijnsorganisatie? Dan is bezoekersonderzoek een goede manier om informatie te verzamelen. En wij kunnen je daarbij helpen. Wij richten ons specifiek op non-profitorganisaties en de creatieve industrie. Dit omdat wij deze organisaties goed kennen vanuit allerlei onderzoeken die we doen, waaronder bezoekersonderzoek. We zijn een klein bureau en sterk betrokken bij de onderzoeken die we doen. Dit maakt ons werk leuker en het onderzoek persoonlijker. Dit betekent dat we inspelen op wat we zien en onderzoeken. Je krijgt een unieke rapportage, voor jou geschreven, waarbij gekeken wordt naar jouw data. Dus geen standaarden en automatisering. Op deze manier kunnen wij een extra dimensie geven aan de onderzoeksresultaten. 

Wat krijg ik?

Wat kan ik met de resultaten?

Ik wil meer weten over de onderzoeksmethoden

Je kunt je bezoekers op verschillende manieren bevragen. De meest gebruikte manier is een vragenlijst. Dat kan op papier of digitaal, afhankelijk van wat gemakkelijk is voor de respondenten en te organiseren is binnen jouw organisatie. Maar er zijn meer manieren. We maken ook gebruik van scheurkaartjes, mini-interviews, groepsgesprekken en observaties. Voor de keuze van de juiste onderzoeksmethode dan wel combinatie van verschillende methoden die aanvullend zijn op elkaar, kijken we allereerst naar wat het best passend is bij de onderzoeksvragen. Maar we moeten natuurlijk rekening houden met wat kan bij een bepaalde organisatie en het beschikbare budget. Aan de verschillende methoden zitten voor- en nadelen, waar we rekening mee houden. Belangrijk is dat je je publiek zo min mogelijk belast en als je ze belast dat je dat doet op een voor hen prettige manier met vragen die voor hen zinvol zijn. Anderzijds is het belangrijk dat je de juiste informatie boven water haalt. Je wilt die informatie waarmee je beslissingen kunt nemen voor deze toekomstige activiteiten, je wilt aanpassingen kunnen maken om de bezoekerservaring te verbeteren en je doelbereik te vergroten. Je kunt eenmalig je bezoekers bevragen, maar je kunt dit ook geregeld doen. Door bijvoorbeeld bij elke tentoonstelling of elk jaar deels dezelfde vragen voor te leggen, kun je ontwikkelingen in beeld brengen en kun je verschillen zien tussen tentoonstellingen. Dit zijn dan wel vragen waar je vooraf goed over na denkt. 

Ik wil graag een gesprek over een bezoekersonderzoek

Wil je meer informatie over een bezoekersonderzoek voor jouw organisatie vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met je op om een gesprek in te plannen en te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

Voorbeeld projecten

Het onderzoek van Claudia heeft ons nuttige informatie gegeven over werkzame elementen van onze familietentoonstelling ‘Op Expeditie’. Deze informatie gebruiken wij bij het maken van ons tentoonstellingsbeleid.
Geke Vinke
Geke VinkeHoofd PR, Museum Volkenkunde
Claudia is iemand die recht door zee communiceert, afspraken nakomt, doelgericht werkt en op een prettige manier samenwerkt. Met Claudia werken betekent dat zakelijkheid en gezelligheid hand in hand kunnen gaan, wat het resultaat ten goede komt.
Marian Kat
Marian KatAvans Hogeschool
Ik heb Claudia leren kennen als een doortastende onderzoeker. Ze kan met haar kennis van methoden en technieken relevante onderzoeksopzetten ontwerpen en het onderzoeksproject efficiënt op resultaat sturen. Ook als de uitkomsten niet helemaal in het verlengde liggen van wat de opdrachtgever aanvankelijk heeft beoogd, weet Claudia op overtuigende wijze haar bevindingen over te brengen. Naast gedegen kennis van zaken zijn humor en relativeringsvermogen belangrijke assets die Claudia hierbij helpen. Naast dit al, Claudia is een buitengewoon prettige persoon om mee samen te werken.
Peter Boertjes
Peter BoertjesInterim manager, gemeente Rotterdam
Previous
Next

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone