"Door de interviews hebben een blik in de hoofden van de bezoekers gekregen en hier hebben we als organisatie van geleerd’"

 

Femke Hameetman, Hoofd Educatie Mauritshuis

Ernstjan van der Perk

"De workshop effectief evalueren is een interessante workshop voor iedereen die zich bezig houdt met het maken van evaluaties. Er is tijdens de workshop een goede balans tussen theorie en praktijk. Stapsgewijs neemt Claudia de deelnemers mee in het proces om te komen tot een waardevolle evaluatie die uiteindelijk antwoord geeft op de hamvraag. Tijdens de workshop maken de deelnemers gebruik van een eigen praktijkvoorbeeld. Door in kleine groepjes te werken leren de deelnemers ook veel van elkaar.

Daarnaast is Claudia een prettige begeleider, die het zichtbaar fijn vindt om anderen te helpen op het vakgebied van onderzoeken in algemene zin en van evalueren in het bijzonder."

"Ik begon eigenlijk op nul. Want wat wist ik nou helemaal van onderzoek doen? Ik liet me twee dagen onderdompelen in de nieuwe wereld, samen met tien andere museumprofessionals. Tijdens de workshop ''Evalueren en effect meten'' wist Claudia haar enthousiasme voor evaluatieonderzoek op mij over te brengen. Nu weet ik wat de belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve technieken zijn en welke goed bij mij passen. Claudia liet me nadenken over hoe ik het juiste kies en hoe ik dit toepasbaar kan maken voor mijn educatieve projecten bij Naturalis. De workshop was een prettige mix van theorie en praktijk. Claudia vertelt in gewone mensentaal en maakt het abstracte tastbaar met klinkende praktijkvoorbeelden. Er heerste een open sfeer in de groep en er was ruimte voor iedereen. We leerden ook veel van elkaar."

Marie-Louise Smolenaars FCP

"Mijn naam is Marie-Louise Smolenaars. Ik werk als programmacoördinator voor het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve deelname aan cultuur door subsidies te verstrekken aan culturele instellingen en basisscholen in het hele land die cultuurparticipatie en cultuureducatie mogelijk maken en bijeenkomsten te organiseren gericht op kennisuitwisseling.

Wij kenden het werk van Claudia de Graauw voor onder andere het ministerie van OCW. Tijdens een gesprek over onze kennisvragen kwam Claudia met hele concrete en praktische antwoorden. Dat gaf ons vertrouwen in dat Claudia een goed onderzoek voor ons zou kunnen uitvoeren wat zou leidden tot antwoorden op een aantal vragen die bij het FCP leverde over het effect van onze subsidieregelingen.

Claudia de Graauw heeft een onderzoek gedaan naar de impact van onze projectenregeling voor de versterking van de actieve cultuurparticipatie. De communicatie met Claudia verliep vlot en makkelijk. Claudia reageerde snel en duidelijk op onze vragen en maakte zelf ook goed duidelijk wat ze van ons nodig had. Wij zijn tevreden over het eindproduct. Het heeft ons inzicht gegeven in:

Claudia doet gedegen onderzoek en levert heldere rapportages op, waarbij ze sterk inzet op de bruikbaarheid van het onderzoek in de praktijk."

"Ik heb deelgenomen aan Claudia’s tweedaagse workshop “Evalueren en effecten meten”, georganiseerd door de VSC. Claudia had een afwisselend, leerzaam en inspirerend programma samengesteld en de sfeer in de workshop was erg prettig. Claudia is niet alleen een professionele coach maar ook een fijn iemand om mee samen te werken. Ze luistert goed, is oplossingsgericht en heeft vooral ook de nodige portie humor!"

"Claudia is goed in staat om enthousiasme en vakmanschap over te brengen voor droge materie. Ik kreeg echt zin in excelbestanden en dat terwijl ik dat al jaren probeer te ontwijken".

"De workshop (effectief evalueren red.) voldeed beslist aan mijn verwachtingen. Er was alle ruimte om adhv een eigen casus de verschillende fases van een evaluatieonderzoek te bespreken en met onderdelen te oefenen. Dit werd versterkt doordat we in een kleine groep werkten. Claudia heeft een prettige, laagdrempelige manier van begeleiden waardoor een plezierige leer – en werksfeer ontstond.
De besproken leerstof geeft in combinatie met het uitgereikte materiaal concrete handvatten om in de praktijk mee aan de slag te kunnen".

Iris Daalder

Onze ervaring met werken met Claudia de Graauw is dat ze een sympathieke, slimme en betrouwbare professional is. Ze neemt uitgebreid de moeite om de doelen die je wilt bereiken te begrijpen en kan deze in een duidelijk workshopformat vertalen. Ze is open, 'to the point' en verzorgt uitstekende handleidingen om de vaardigheden verder te ontwikkelen.

Marjelle van Hoorn

Voor de VSC - netwerk van wetenschapsmusea en science centra is inzicht in de kwaliteit van het aanbod van de leden essentieel. Het bij verschillende wetenschapsmusea en science centra meten van deze kwaliteit leek een moeilijk te realiseren wens. Gesprekken met Claudia maakte duidelijk dat effectieve en haalbare instrumenten binnen handbereik liggen. Dankzij een realistische projectopzet, heldere doelen, inspirerende bijeenkomsten en prettige communicatie werken nu tien wetenschapsmusea en science centra gezamenlijk aan het verzamelen van data. Claudia denkt mee, stelt kritische vragen en realiseert maatwerk. Daarbij is ze is ruimhartig in het delen van informatie en kennis en opent ze de wereld van onderzoeksmethoden op een toegankelijke manier, die stimuleert in plaats van afschrikt.

jet-net.nl__01

Jet-Net is een initiatief van bedrijfsleven, overheid en onderwijs om jongeren van havo en vwo-scholen te enthousiasmeren voor technologie en wetenschap.

Het 10-jarig jubileum in november 2012 wilden we natuurlijk voorzien van een trotse terugblik over de resultaten van het eerste decennium. Claudia de Graauw kwam op het juiste moment op ons pad, een perfecte neus voor timing blijkbaar. Haar aanpak en werkwijze bleken een schot in de roos. Claudia bereidt zich goed voor, is snel ingewerkt in het onderwerp, kan flexibel met de wensen van de klant meedenken en levert daardoor een optimaal resultaat af. Tussendoor zijn we steeds op goed op de hoogte gehouden van de voortgang van het project en was er sprake van een intensieve en plezierige samenwerking tussen ons en het onderzoekteam. Jet-Net is zeer tevreden over het onderzoek “10 jaar Jet-Net” dat door Claudia is uitgevoerd in nauwe samenwerking met IVA; maatwerk dat op tijd is afgerond en ons de juiste inzichten heeft verschaft over 10 jaar Jet-Net!

Het onderzoek bevestigt dat de aanpak werkt, dat Jet-Net activiteiten steeds meer en beter aansluiten bij het curriculum van de school, dat de samenwerking structureel is en dat die wordt gemonitord, dat de investeringen van bedrijfsleven significant zijn (>€ 6.000.000, - per jaar) en dat de instroom van het aantal studenten in het hoger technisch onderwijs is gestegen met 15% ten opzichte van 2000.

Onze ervaring met Claudia de Graauw Onderzoek & Advies is zeer positief. Een betrouwbare, plezierige en flexibele partner die levert wat is afgesproken. De resultaten van 10 jaar Jet-Net zijn voor ons aanleiding door te gaan op de ingeslagen weg en verder te werken aan de groei en uitbreiding van Jet-Net activiteiten. Samenwerking tussen bedrijfsleven en school staat daarbij centraal en natuurlijk zorgen we voor een optimale aansluiting bij het Masterplan Bèta en Technologie en het Techniekpact 2020. Hoe meer bedrijven met ons mee doen, hoe sneller de arbeidsmarkt kan voldoen aan de wensen van industrieel Nederland; naar 4 op de 10! Doet u met ons mee? Meld u aan bij Jet-Net (zie www.jet-net.nl)

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone