“Ik wil graag mijn data eenvoudig analyseren…”

Dashboard ontwerpen

Steeds vaker krijgen wij de vraag of we van bestaande databestanden een overzichtelijk bestand kunnen maken waarmee eenvoudig analyses gemaakt kunnen worden. Vaak komen zij niet meer wegwijs uit de verzamelde data en kunnen ze geen informatie uit de gegevens filteren. Dat is jammer, want daarmee lopen ze een bron van informatie mis die ze kan helpen bij het succes van een project.

Komt dit je bekend voor? Dan kunnen wij je helpen! We maken een op maat gemaakt dashboard voor je.  Door dit dashboard kun je snel en gemakkelijk informatie uit je data filteren die je op dat moment nodig hebt. En je kan zelf weer nieuwe data invoeren. Zo heb je altijd up-to-date informatie bij de hand.

Wat kun je met een dashboard?

Wat staat er in je dashboard?

Wat krijg je verder?

Voorbeeldproject

We hebben een dashboard ontwikkeld voor een gemeente die structureel informatie verzamelt over een bepaalde leeftijdsgroep binnen de gemeente. In het dashboard hebben we de data overzichtelijk samengevat met grafieken. Met behulp van filters kunnen bijvoorbeeld burgers in een bepaalde kern bekeken worden, de mantelzorgers of juist degenen die mantelzorg nodig hebben. In overleg met de gebruikers van het bestand is het dashboard zo ingericht zodat ze gemakkelijk de juiste gegevens uit kunnen lezen. Het databestand is zo ingericht dat de beleidsmedewerkers het bestand continu kunnen aanvullen en de rapportage up-to-date blijft.

Ik wil graag een gesprek over een dashboard voor mijn organisatie

Ben je nieuwsgierig geworden en denk je dat een dashboard jou of je organisatie kan helpen? Neem contact op met ons en wij kijken wat we voor je kunnen doen.

Voorbeeld projecten

Het onderzoek van Claudia heeft ons nuttige informatie gegeven over werkzame elementen van onze familietentoonstelling ‘Op Expeditie’. Deze informatie gebruiken wij bij het maken van ons tentoonstellingsbeleid.
Geke Vinke
Geke VinkeHoofd PR, Museum Volkenkunde
Claudia is iemand die recht door zee communiceert, afspraken nakomt, doelgericht werkt en op een prettige manier samenwerkt. Met Claudia werken betekent dat zakelijkheid en gezelligheid hand in hand kunnen gaan, wat het resultaat ten goede komt.
Marian Kat
Marian KatAvans Hogeschool
Ik heb Claudia leren kennen als een doortastende onderzoeker. Ze kan met haar kennis van methoden en technieken relevante onderzoeksopzetten ontwerpen en het onderzoeksproject efficiënt op resultaat sturen. Ook als de uitkomsten niet helemaal in het verlengde liggen van wat de opdrachtgever aanvankelijk heeft beoogd, weet Claudia op overtuigende wijze haar bevindingen over te brengen. Naast gedegen kennis van zaken zijn humor en relativeringsvermogen belangrijke assets die Claudia hierbij helpen. Naast dit al, Claudia is een buitengewoon prettige persoon om mee samen te werken.
Peter Boertjes
Peter BoertjesInterim manager, gemeente Rotterdam
Previous
Next

Omzetten databestand vanuit eforms + matrixvraag

multiplechoicevraag

databestanden reunie

Blog over schalen

 

HAVE FUN! 🙂 

 

https://youtu.be/ZigtKjgnliA

Effectmeting

Effectmeting

Zo weet je concreet of je je doelen hebt bereikt

Heeft jouw project het gewenste effect? Bereik jij je doelen met het uitgestippelde beleid? Als jij dat zeker wilt weten en echt op outcome en daadwerkelijke resultaten wilt sturen, zorg dan dat je de effecten meet. Want door effectmeting krijg je heel concreet inzicht op je doelbereik.

Welke effecten kun je meten?

Bij effecten kun je het hebben over heel concrete zaken, zoals een omzetstijging of een stijging van het aantal bezoekers. Maar soms zijn resultaten veel abstracter en lijken ze moeilijk meetbaar. Een verandering van houding of gedrag bijvoorbeeld of de mate waarin interesses worden overdragen. Toch kunnen we ook zulke aspecten meetbaar maken. We hebben verschillende instrumenten tot onze beschikking om die verandering inzichtelijk te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld bestaande vragenlijsten om de attitude ten opzichte van techniek en wetenschap te meten en verandering aan te tonen.

Het resultaat van effectmeting

Op basis van jouw uitgangspunten en beleid, voeren we een onderzoek uit. In een beknopt verslag zetten we vervolgens helder uiteen wat de effecten zijn van jouw project of beleid. Daarnaast geven we praktische adviezen en concrete actiepunten. De genoemde resultaten kunnen soms een mooie basis vormen voor externe publiciteit.
Dit document kan ook gebruikt worden ter verantwoording van subsidiërende instanties.

Wat gaan we doen?

In een startbespreking inventariseren we welk effect jullie verwachten, wat jullie daarvoor doen en jullie vragen. Aan de hand hiervan wordt een passend onderzoeksvoorstel geschreven. Hierbij worden één of meer passende onderzoeksmethoden gekozen, waarbij we kijken wat het beste past bij jullie onderzoeksvragen en te evalueren project, programma of beleid. 

Na een akkoord van dit voorstel gaan we aan de slag met het ontwerpen van passende meetinstrumenten. Deze krijg jullie voorgelegd in conceptvorm, alvorens we beginnen met de dataverzameling. Om de dataverzameling objectief te houden, nemen wij deze volledig voor onze rekening. Aansluitend worden de data geanalyseerd en vertaald in een begrijpelijke en leesbare rapportage met concrete tips en adviezen voor de toekomst. 

Voorbeeld projecten

Wij kenden het werk van Claudia de Graauw voor onder andere het ministerie van OCW. Tijdens een gesprek over onze kennisvragen kwam Claudia met hele concrete en praktische antwoorden. Dat gaf ons vertrouwen in dat Claudia een goed onderzoek voor ons zou kunnen uitvoeren wat zou leidden tot antwoorden op een aantal vragen die bij het FCP leverde over het effect van onze subsidieregelingen.
De communicatie met Claudia verliep vlot en makkelijk. Claudia reageerde snel en duidelijk op onze vragen en maakte zelf ook goed duidelijk wat ze van ons nodig had. Wij zijn tevreden over het eindproduct. Het heeft ons inzicht gegeven in:
- de opbrengsten van onze subsidieregeling voor de versterking van de actieve cultuurparticipatie;
- hoe instellingen die bij ons wel of niet een aanvraag indienen onze aanvraagprocedure en werkwijze beleven
- hoe we onze werkwijze nog iets kunnen aanpassen om niet alleen om het effect van onze subsidieregeling nog verder te vergroten, maar ook de administratieve lasten voor alle betrokkenen kunnen verlichten.
Claudia doet gedegen onderzoek en levert heldere rapportages op, waarbij ze sterk inzet op de bruikbaarheid van het onderzoek in de praktijk.
Marie-Louise Smolenaars
Marie-Louise SmolenaarsProgrammacoördinator bij FCP
Claudia's aanpak en werkwijze bleken een schot in de roos. Claudia bereidt zich goed voor, is snel ingewerkt in het onderwerp, kan flexibel met de wensen van de klant meedenken en levert daardoor een optimaal resultaat af. Tussendoor zijn we steeds op goed op de hoogte gehouden van de voortgang van het project en was er sprake van een intensieve en plezierige samenwerking tussen ons en het onderzoekteam. Jet-Net is zeer tevreden over het onderzoek “10 jaar Jet-Net” dat door Claudia is uitgevoerd. Maatwerk dat op tijd is afgerond en ons de juiste inzichten heeft verschaft over 10 jaar Jet-Net!
Onze ervaring met Claudia de Graauw is zeer positief. Een betrouwbare, plezierige en flexibele partner die levert wat is afgesproken.
De resultaten zijn voor ons aanleiding door te gaan op de ingeslagen weg en verder te werken aan de groei en uitbreiding van Jet-Net activiteiten. 
Gerard Jacobs
Gerard Jacobsdirecteur, Jet-Net
Voor de VSC – netwerk van wetenschapsmusea en science centra is inzicht in de kwaliteit van het aanbod van de leden essentieel. Het bij verschillende wetenschapsmusea en science centra meten van deze kwaliteit leek een moeilijk te realiseren wens. Gesprekken met Claudia maakte duidelijk dat effectieve en haalbare instrumenten binnen handbereik liggen. Dankzij een realistische projectopzet, heldere doelen, inspirerende bijeenkomsten en prettige communicatie werken nu tien wetenschapsmusea en science centra gezamenlijk aan het verzamelen van data. Claudia denkt mee, stelt kritische vragen en realiseert maatwerk. Daarbij is ze is ruimhartig in het delen van informatie en kennis en opent ze de wereld van onderzoeksmethoden op een toegankelijke manier, die stimuleert in plaats van afschrikt.
Marjelle van Hoorn
Marjelle van HoornVerenigingsmanager bij VSC
Claudia heeft een goed leesbare en puntige onderzoeksrapportage geschreven. De resultaten van de effectmeting ondersteunen keuzes die we hebben gemaakte in de voorlichtingscampagne. Het is fijn dat bevestigd te zien.
Liselotte van Doorn
Liselotte van Doornteammanager marktcommunicatie bij Enexis
‘Reünie 2032’ is een pilotproject waarbij een groep 8 zijn eigen afscheidsmusical maakt. Daarbij worden de kinderen geholpen door een team van creatieve professionals. Het doel is om creatieve artistieke en technische talenten bij de kinderen te stimuleren en de waarde van de verbindingen tussen de creatieve industrie en het onderwijs aan te tonen. Het project groeit uit tot een modulair format waarvan alle scholen in Nederland gebruik kunnen maken.
Om enigszins meetbaar te maken wat een dergelijk project zou opleveren en of het daadwerkelijk de creativiteit van kinderen zou stimuleren, werd ons Claudia de Graauw aangeraden om dit te onderzoeken. Door haar ervaring met onderzoek naar impact en haar ervaring met onderzoek in de culturele sector, was zij de perfecte vrouw voor de klus. Uiteindelijk hebben we een helder en toepasbaar onderzoeksrapport ontvangen. Daarnaast heeft zij tevens een publicatie in de vorm van een handboek voor docenten en mensen in culturele organisaties verzorgd om digitale cultuur meer in de klas te krijgen dat nu breed verspreid wordt. De communicatie met Claudia verliep zeer prettig. Ze hield ons zeer goed op de hoogte van haar voortgang en de dingen waar zij tegenaan liep. Claudia heeft een pragmatische werkwijze en weet goed een balans te vinden tussen ambitie en realiteitszin. Goed op gebied van impact analyse en staat open voor nieuwe ideeën. Claudia neemt het initiatief om onderzoek te verbreden, maar houdt opdrachtgever ook scherp door de ingezette koers kritisch te bevragen.
Virginie BakkerBeleid en Projecten bij Stichting Cultuur Eindhoven
Previous
Next

Neem vrijblijvend contact met ons op

“WERKT HET BELEID DAT WE VOEREN EIGENLIJK WEL?”

beleidsonderzoek

Je organisatie regelt en doet veel, maar zijn dit de goede dingen? Zit je op het goede spoor? Dragen activiteiten bij aan de koers van je beleid? Of kan het beter? Je onderbuikgevoel zegt dat je op de goede koers zit, maar zeker weten doe je het niet.

Herken jij jezelf hierin? Wil jij van onderbuikgevoelens af en op basis van feiten een beleid maken? Dan kunnen wij je helpen. Hoe? Middels een beleidsonderzoek. Een beleidsonderzoek toont aan of je activiteiten het gewenste effect hebben en geeft je richting voor de toekomst.

Waarom beleidsonderzoek?

Wat krijg je van ons?

De oplossing voor je probleem is slechts één stap van je verwijderd. Neem direct vrijblijvend contact op met Claudia via info@claudiadegraauw.nl of vul onderstaand formulier in en we benaderen je zo snel mogelijk. 

Ja, ik wil in gesprek met Claudia!

Voorbeeldprojecten

Wij kenden het werk van Claudia de Graauw voor onder andere het ministerie van OCW. Tijdens een gesprek over onze kennisvragen kwam Claudia met hele concrete en praktische antwoorden. Dat gaf ons vertrouwen in dat Claudia een goed onderzoek voor ons zou kunnen uitvoeren wat zou leidden tot antwoorden op een aantal vragen die bij het FCP leverde over het effect van onze subsidieregelingen.
De communicatie met Claudia verliep vlot en makkelijk. Claudia reageerde snel en duidelijk op onze vragen en maakte zelf ook goed duidelijk wat ze van ons nodig had. Wij zijn tevreden over het eindproduct. Het heeft ons inzicht gegeven in:
- de opbrengsten van onze subsidieregeling voor de versterking van de actieve cultuurparticipatie;
- hoe instellingen die bij ons wel of niet een aanvraag indienen onze aanvraagprocedure en werkwijze beleven
- hoe we onze werkwijze nog iets kunnen aanpassen om niet alleen om het effect van onze subsidieregeling nog verder te vergroten, maar ook de administratieve lasten voor alle betrokkenen kunnen verlichten.
Claudia doet gedegen onderzoek en levert heldere rapportages op, waarbij ze sterk inzet op de bruikbaarheid van het onderzoek in de praktijk.
Marie-Louise Smolenaars
Marie-Louise SmolenaarsProgrammacoördinator bij FCP
Ik heb Claudia leren kennen als een doortastende onderzoeker. Ze kan met haar kennis van methoden en technieken relevante onderzoeksopzetten ontwerpen en het onderzoeksproject efficiënt op resultaat sturen. Ook als de uitkomsten niet helemaal in het verlengde liggen van wat de opdrachtgever aanvankelijk heeft beoogd, weet Claudia op overtuigende wijze haar bevindingen over te brengen. Naast gedegen kennis van zaken zijn humor en relativeringsvermogen belangrijke assets die Claudia hierbij helpen. Naast dit al, Claudia is een buitengewoon prettige persoon om mee samen te werken.
Peter Boertjes
Peter BoertjesInterim manager bij gemeente Rotterdam
Claudia heeft een prettige persoonlijkheid en komt zeer kundig en ervaren over.
Marijn Eggen
Marijn EggenBeleidsmedewerker sport bij gemeente Rotterdam
Previous
Next

“JE BEREIKT MEER ALS JE MENSEN BLIJ ZIJN MET HET WERK DAT ZE DOEN ”

Medewerkersonderzoek

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Je organisatie is afhankelijk van de mensen die er werken. En met deze mensen kun je meer bereiken als ze blij zijn met hun werk en de doelen van jouw organisatie steunen. Wat kan hierbij van invloed zijn? Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van het werk, de werkomstandigheden, de verhoudingen tussen medewerkers of de arbeidsvoorwaarden.

Maar hoe zorg je ervoor dat je medewerkers tevreden zijn en blijven? Daarvoor is het belangrijk om een medewerkerstevredenheidsonderzoek te doen. Dergelijke onderzoeken zijn binnen het bedrijfsleven vrij gebruikelijk. Voor een organisatie met ideële doelen of een bedrijf in de creatieve sector ligt zo’n medewerkerstevredenheidsonderzoek vaak net iets anders. Daar is het bijvoorbeeld belangrijk om te meten hoe wordt omgegaan met creativiteit, creatieve processen en de visie.

Daarom bieden wij standaard vragenlijsten aan op de specifieke situatie in de culturele sector en breder in de non-profitsector.

Waarom richten wij ons op de non-profitorganisaties en de creatieve sector?

Medewerkerstevredenheidsonderzoeken heb je in vele soorten. Wij richten ons specifiek op non-profitorganisaties en de creatieve industrie. Dit omdat wij deze organisaties goed kennen vanuit andere onderzoeken die we doen. We zijn een klein bureau en sterk betrokken bij de onderzoeken die we doen. Dit maakt ons werk leuker en het onderzoek persoonlijker. Dit betekent dat we inspelen op wat we zien en onderzoeken. Je krijgt een unieke rapportage, voor jou geschreven, waarbij gekeken wordt naar jouw data. Daarin geen standaarden en automatisering. Op deze manier kunnen wij een extra dimensie geven aan de onderzoeksresultaten. 

Wat krijg ik?

Persoonlijk contact over de behoeften en wensen van de organisatie

Persoonlijke besprekingen voorafgaand, tijdens en aan het einde van het onderzoek

Een op maat gemaakt onderzoek met onderwerpen die voor jouw organisatie belangrijk zijn

Een op maat gemaakte digitale of papieren vragenlijst die vanuit ons wordt verstuurd

Een spiegelonderzoek bij de directie (het verschil met de medewerkers en wat de directie denkt dat de medewerkers antwoorden)

Een matrix waarbij de onderwerpen worden bekeken op tevredenheid versus belang.

Een optionele presentatie van de resultaten aan alle medewerkers met de gelegenheid om vragen te stellen en te beantwoorden en samen aan de slag te gaan met de resultaten.

Een unieke rapportage met advies van de resultaten.

Wat kan ik met de resultaten?

Gericht actie ondernemen om je organisatie te verbeteren

Werken aan de tevredenheid van je medewerkers

Zorgen dat je doelen zo goed mogelijk worden behaald.

Een start maken voor een jaarlijkse meting om resultaten waar te nemen

Ik wil graag een gesprek over een medewerkerstevredenheidonderzoek

Wilt u meer informatie over een medewerkerstevredenheidonderzoek voor uw organisatie vult u dan onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met u op om een gesprek in te plannen en te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Voorbeeld projecten

Monitoren

Monitoren op je missie

Een monitor systeem speciaal voor organisaties met een missie. Hiermee kunnen organisaties gestructureerd hun doelen bereiken en hun missie verwezenlijken. Een monitor geeft antwoord op vragen zoals: Ben je op het goede spoor? Dragen je activiteiten bij aan je doel? Wat gaat goed? Wat kan beter? Door te monitoren houd je zicht op je doelbereik. Zo weet je welke stappen je moet zetten om je doel te bereiken en bereik je je doel efficiënter. Door te monitoren kun je bewuste keuzes maken op basis van kennis en feiten en zo je tijd, personeel en middelen gericht inzetten. 

Monitoren: dat klinkt heel omslachtig en arbeidsintensief. Maar dat hoeft het niet te zijn. Je kunt een project vaak prima zelf monitoren als je de juiste instrumenten en informatie hebt. Wij helpen je hierbij!

Wat gaan we doen?

We leveren maatwerk. In een interactieve bijeenkomst met de juiste mensen gaan we samen jullie doel in kaart brengen. We bekijken uit welke elementen  dit doel bestaat en welke factoren van invloed zijn. Daarnaast inventariseren we de mogelijkheden van je organisatie wat betreft dataverzameling: welke data is al aanwezig, wat en hoe kan de overige informatie het beste verzameld worden. 

Aan de hand van deze bijeenkomst ontwerpen wij meetinstrumenten om de dataverzameling vorm te geven. Deze meetinstrumenten passen dus bij jouw organisatie. Met deze meetinstrumenten gaan we de benodigde informatie verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in een begrijpelijke rapportage. Afhankelijk van het doel wordt bepaald hoe vaak gerapporteerd moet worden. Als dit op regelmatige basis moet gebeuren, kijken we naar de mogelijkheden van een geautomatiseerde rapportage. 

De rapportage wordt zo opgezet dat jij de benodigde informatie snel en begrijpelijk kunt gebruiken. 

Voorbeeld projecten

Voor Science Centre Delft heeft Claudia een monitor opgestart om de kwaliteit van onze workshops te meten. Ik heb er erg veel van geleerd en weet nu veel beter hoe je het beste abstracte dingen meetbaar kan maken. Ook in de zakelijke afwerking met offertes, facturen, verslagen en handleidingen liep alles snel en goed en het eindresultaat is een mooie nieuwe kwaliteitsmeter voor workshops die nu zelfs door andere (musea/science centres) gebruikt gaat worden. Echt leuk! Ik ben er zo trots op. Zonder Claudia was dit er allemaal niet geweest en ik hoop dat we nog veel en lang kunnen samenwerken.
Liesbeth van Hees
Liesbeth van HeesHoofd educatie bij Science Centre Delft
Voor de VSC – netwerk van wetenschapsmusea en science centra is inzicht in de kwaliteit van het aanbod van de leden essentieel. Het bij verschillende wetenschapsmusea en science centra meten van deze kwaliteit leek een moeilijk te realiseren wens. Gesprekken met Claudia maakte duidelijk dat effectieve en haalbare instrumenten binnen handbereik liggen. Dankzij een realistische projectopzet, heldere doelen, inspirerende bijeenkomsten en prettige communicatie werken nu tien wetenschapsmusea en science centra gezamenlijk aan het verzamelen van data. Claudia denkt mee, stelt kritische vragen en realiseert maatwerk. Daarbij is ze is ruimhartig in het delen van informatie en kennis en opent ze de wereld van onderzoeksmethoden op een toegankelijke manier, die stimuleert in plaats van afschrikt.
Marjelle van Hoorn
Marjelle van HoornVerenigingsmanager VSC
We wilden op een wetenschappelijk verantwoorde wijze een effectmeting uitvoeren. We zijn academisch en HBO geschoold maar hebben geen relevante ervaring met een dergelijk instrument. Via een zoektocht op internet kwamen we op de site van Claudia terecht. Na vergelijking met een aantal andere sites hebben we op basis van de persoonlijke maar ook methodische aanpak die Claudia voorstaat, voor haar gekozen. Het voornemen om met Claudia in zee te gaan hebben we bij een aantal senior beleidsmedewerkers neergelegd. Eén van hen had juist een cursus bij Claudia gevolgd en was hier zeer positief over. Na een telefonisch gesprek met Claudia hebben we de opdracht verstrekt. Claudia heeft ons in een spoedcursus van één dag op de hoogte gebracht van de door haar voorgestane aanpak. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met als uiteindelijk doel een aantal onderzoeksvragen voor de verschillende doelgroepen binnen het onderzoek. Na het uitzetten van de vragen heeft Claudia ons begeleidt bij de beoordeling van de uitkomsten en ze heeft ons scherp gehouden op onze onafhankelijke objectieve positie als onderzoekers (houd je bij de feiten!!) . Al met al zijn we zeer tevreden met Claudia, haar persoonlijke aanpak, kennis en enthousiasme heeft ons geholpen om tot een goed product te komen.
Heildert BontekoeSenior projectleider bij Politie
Previous
Next

Neem vrijblijvend contact met ons op

Hier kun je je inschrijven voor de cursus Uitbesteed onderzoek begeleiden. In principe is dit voor de eerst volgende keer dat de cursus gegeven wordt. Dus 21 maart 2017. Als je je voor een later moment in wilt schrijven, kun je dit vermelden bij de opmerkingen.

[contact-form-7 id="3539" title="inschrijfformulier uitbesteed onderzoek begeleiden"]

Door op verzenden te klikken, hebt u zich aangemeld voor de cursus effectief evalueren en gaat u een betaalverplichting aan.

Bedankt voor je aanmelding voor de cursus Uitbesteed onderzoek begeleiden op dinsdag 21 maart 2017. Je ontvangt binnenkort een mail met de bevestiging van je inschrijving. Enkele weken voor de cursus ontvang je een mail van ons met meer informatie over de voorbereiding en praktische informatie. 6 weken voor aanvang ontvang je een factuur, die je binnen 4 weken moet voldoen.

Voor eventuele vragen kun je kun je ons bereiken via mail of telefoon.

Cursus Uitbesteed onderzoek begeleiden

Wanneer: dinsdag 21 maart 2017

Tijd: 13:00 - 17:00u

Waar: Hotel en conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

Kosten: € 285,- (excl. btw), incl. lesmateriaal, koffie, thee, lunch

Tot ziens in Soest!

Claudia

Ps Bij onvoldoende aanmeldingen behouden wij het recht om de cursus te verplaatsen.

Hier kun je je inschrijven voor de tweedaagse cursus Evalueren en Effecten meten. In principe is dit voor de eerst volgende keer dat de cursus gegeven wordt. Dus 18 en 19 mei 2017. Als je je voor een later moment in wilt schrijven, kun je dit vermelden bij de opmerkingen.

[contact-form-7 id="3531" title="inschrijfformulier tweedaagse cursus"]

Door op verzenden te klikken, hebt u zich aangemeld voor de tweedaagse cursus Evalueren en effecten meten. Hiermee gaat u een betaalverplichting aan.

Hier kun je je inschrijven voor de cursus "onderzoek in de praktijk" Donderdag 6 november.

De kosten zijn € 575,- (excl. btw), incl. lesmateriaal, koffie, thee, lunch.

Bij het opgeven gaat u een betalingsverplichting aan.

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone