Factoren die de houding t.o.v. Wetenschap & Techniek beïnvloeden

Factoren die de houding t.o.v. Wetenschap & Techniek beïnvloeden
Science centra en wetenschapsmusea willen met hun activiteiten de houding van bezoekers positief beïnvloeden. Het doel bij activiteiten voor scholen is om leerlingen te enthousiasmeren, interesseren en hun kennis te laten vergroten over wetenschap en techniek. Continue reading
Continue reading...

Wat bereik jij met de subsidie die je hebt gekregen?

Wat bereik jij met de subsidie die je hebt gekregen?
Wat bereik jij met de subsidie die je hebt gekregen? Subsidieverstrekkers willen graag weten wat wordt gerealiseerd met het geld dat zij hebben verstrekt. Er is veel discussie over hoe en wat hierover teruggekoppeld wordt naar de subsidieverstrekker Continue reading
Continue reading...

Het meten van attitude en attitudeverandering

Het meten van attitude en attitudeverandering
Veel educatieve projecten van belangenorganisaties en non-profitorganisaties (denk aan musea, technocentra, theatergezelschappen) zijn niet zozeer gericht op het aanleren van vaardigheden, maar op het anders laten kijken naar de wereld of een andere attitude Continue reading
Continue reading...

Benchmark: kwaliteit meten van educatieve activiteiten

Benchmark: kwaliteit meten van educatieve activiteiten
benchmark zinvol

Benchmark: kwaliteit meten van educatieve activiteiten

Veel science centra en wetenschapsmusea organiseren en verzorgen educatieve activiteiten voor het onderwijs. Vanuit de science centra en de VSC is de vraag gekomen wat de kwaliteit is van deze activiteiten. Hoe verhoudt deze Continue reading
Continue reading...

Effectonderzoek voorlichtingsprogramma voor de Rotterdamse haven

Effectonderzoek voorlichtingsprogramma voor de Rotterdamse haven

effectonderzoek voorlichtingsprogramma voor de Rotterdamse haven

KMR heeft samen met haar partners een nieuw promotie- en voorlichtingsprogramma ontwikkeld dat de komende jaren in uitvoering wordt genomen. KMR wil graag weten wat de effecten hiervan op langere termijn zijn. Om deze Continue reading
Continue reading...

Attitude verandering door deelname aan ‘De Uitvinders’

Attitude verandering door deelname aan ‘De Uitvinders’
steekproef

Attitude verandering door deelname aan ‘De Uitvinders’

Het project ‘De Uitvinders’ laat leerlingen uit groep 6, 7 en 8 op een interactieve en uitdagende manier . Een wetenschaps- en techniekpromotieproject ontworpen door kunstenaars. Een mooi verhaal neemt de leerlingen mee Continue reading

Continue reading...

Begeleiding opzetten monitor kwaliteit van workshops

Begeleiding opzetten monitor kwaliteit van workshops

begeleiding kwaliteitsmonitor delft

Science Centre Delft wil de kwaliteit van de workshops in beeld brengen en deze op lange termijn blijven monitoren. In een coachingstraject heb ik samen met een stagiair van het science centre een meetinstrument hiervoor ontwikkeld. De Continue reading
Continue reading...

Attitudeverandering door deelname Friek’s techniektruck

Attitudeverandering door deelname Friek’s techniektruck

Attitudeverandering door deelname Friek's techniektruck

ROC West Brabant heeft de Friek’s Techniektruck ontwikkeld om leerlingen op basisscholen en vmbo-scholen na te laten denken over de wereld van techniek. Het ROC wb wilde weten of deze truck het beoogde effect behaald. Continue reading

Continue reading...