Leer zelf onderzoek te doen in begrijpelijke stappen

Wil je handelen en beslissen op basis van kennis? Maar weet je niet waar te beginnen.

Herkenbaar?

 • Je wilt je project verbeteren op basis van kennis en feiten
 • Je moet voor financiers, je directie, RvT, bestuur of subsidieverstrekker aantonen dat jouw programma effect heeft
 • Je wilt je als professional ontwikkelen
 • Je wilt meer grip op het proces en je programma en je programma beter laten aansluiten op je doelen
 • Je wilt je toegevoegde waarde duidelijker kunnen formuleren
 • Je wilt data-driven werken

De roep om op basis van feiten te werken wordt steeds groter. Steeds vaker wordt gevraagd naar de impact van je project, maar ook wat je bereikt bij je doelgroep? Door directies, Raden van Toezicht, subsidiegevers en andere financiers wordt steeds vaker gevraagd: Wat is het effect van jullie projecten?

Maar ook als professional wil je jezelf verder ontwikkelen en je projecten verbeteren op basis van kennis en feiten en niet alleen op je onderbuikgevoelens varen. Je wilt data verzamelen, maar je weet niet hoe.

Onderzoek wordt nogal eens ingewikkeld gemaakt en velen hebben de ervaring van een lastig lopende scriptie waarbij ze verdwaald zijn in de data.

Maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Claudia maakt onderzoek toegankelijk en begrijpelijk in de cursus ‘Meer inzicht door zelf te meten’. 

Wil jij weten wat je moet meten en hoe je dat het beste aanpakt?

Zonder te verdwalen in de data?

 

Stel je voor: Je weet wat je meetbaar moet maken en je kijkt niet meer op van het meetbaar maken van ideale doelen. Je hebt inzicht in verschillende onderzoeksmethoden en je maakt handige combinaties om te achterhalen welke feiten nodig zijn. Je weet hoe je meetinstrumenten kunt ontwikkelen en waar je op moet letten. Je hebt en houdt zicht op het onderzoeksproces en verdwaalt niet in de data. Sterker je weet na afloop jouw onderzoeksresultaten zo te presenteren dat je samen met collega’s overtuigende actiepunten en verbeteringen weet door te voeren.

Onderzoek wordt vaak ingewikkelder gemaakt dan nodig is. Er worden termen rondgestrooid die verwarrend werken, zoals betrouwbaarheid en validiteit. Door te weinig methoden van onderzoek te kennen, wordt steeds terug gegrepen op een beperkt arsenaal: een vragenlijst of interviews. Jammer want er is zoveel meer mogelijk. En als je niet weet waar je op moet letten, is het maar de vraag wat je meet. Voor je het weet, ben je verdwaald.

Je hebt inzicht en overzicht nodig!

Inzicht in welke methoden er zijn. Welke methode je wanneer inzet. Maar ook waar je op moet letten bij het ontwerpen van een meetinstrument. Bij je dataverzameling. En bij je analyse.

Een duidelijk beeld van wat je waarom gaat onderzoeken. Wat wil je straks kunnen doen met de verkregen onderzoeksresultaten? Je project verantwoorden? Je project verbeteren? Je project laten groeien?

Een richtlijn die er voor zorgt dat je niet verdwaalt in de data, maar steeds weer bij de les houdt en terugbrengt naar de essentie van je onderzoeksdoel en je onderzoeksvraag. 

Een plan hoe je collega’s hier bij kunt betrekken, maar ook wie je wanneer bevraagt. Wat je aan wie gaat vragen. Een plan van hoe je van vragen naar antwoorden komt en het liefst ook concrete actiepunten.

 

Wil je onderzoek begrijpen en toe kunnen passen?

 • Zodat je je projecten op basis van feiten door kunt ontwikkelen
 • Zodat je aan financiers en je directie kunt aantonen wat het effect is dat het project heeft
 • Zodat je meer grip hebt op jullie programma’s, wat werkt, wat niet werkt
 • Zodat je duidelijk zicht krijgt op jullie toegevoegde waarde volgens jullie publiek
 • Zodat je duidelijke en concrete input krijgt op basis van betrouwbaar en valide onderzoek

In de cursus ‘Meer inzicht door zelf te meten’ maak ik onderzoek begrijpelijk en toepasbaar.

 

Samen doorlopen we alle stappen in een onderzoek en geef ik je alle kennis, tips en tricks die je nodig hebt om keer op keer goed onderzoek te kunnen doen. We beginnen bij je onderzoeksdoel en ik neem je mee door alle stappen.

Gedurende het proces van een onderzoek, leer ik je alle tips en tricks, waardoor je het daarna keer op keer moeiteloos kunt herhalen.

Na afloop kun je:

 • Zelf effecten meten
 • Bepalen wanneer je onderzoek wel zelf kunt doen en wanneer niet
 • Zelf projecten evalueren en voeden voor verbetering
 • De juiste onderzoeksvraag stellen
 • De best passende methode kiezen en een bijpassend meetinstrument ontwerpen
 • De onderzoeksresultaten zo presenteren dat er aan de hand van jouw resultaten actie wordt ondernomen
 • De juiste facts & figures verzamelen
 • Een onderzoeksplan schrijven met een realistische planning en begroting
Christine Gündisch
Online communicatie en marketing bij Museon

Ik heb deelgenomen aan Claudia’s tweedaagse workshop “Evalueren en effecten meten”. Claudia had een afwisselend, leerzaam en inspirerend programma samengesteld en de sfeer in de workshop was erg prettig. Claudia is niet alleen een professionele coach maar ook een fijn iemand om mee samen te werken. Ze luistert goed, is oplossingsgericht en heeft vooral ook de nodige portie humor!

In deze cursus leer ik je:

 • Hoe je lastig meetbare doelen vertaald naar concrete indicatoren. Indicatoren die van belang zijn en de essentie weergeven.
 • Hoe je aan de hand van je onderzoeksdoel, je onderzoeksvraag bepaalt.
 • Hoe je aan de hand van je onderzoeksvraag de best passende methode bepaalt.
 • Hoe je aan de hand van je onderzoeksdoel de best passende presentatievorm kiest.
 • Hoe je gedurende het onderzoek overzicht houdt.
 • Hoe je ervoor zorgt dat het onderzoek gedragen wordt binnen de organisatie, wat de kans aanzienlijk vergroot dat jullie aan de slag gaan met de resultaten.
 • Hoe je onderzoeksresultaten kunt vertalen in concrete actiepunten.

De opbouw van de training

Module 1

- Onderzoeksboom
- Doel van je onderzoek
- Waar moet je rekening mee houden?

Module 2

- Formuleren informatiebehoefte
- Formuleren onderzoeksvraag
- Randvoorwaarden
- Hoe ziet het eindresultaat er uit?
- Input collega's

Module 3

- Kwalitatief vs. kwantitatief onderzoek
- Welke methoden zijn er kwalitatief
- Welke methoden zijn er kwantitatief
- Steekproef

Module 4

- Aanwezig/verzamelen
- Waar/wie heeft het antwoord
- Hoe kun je de informatie verzamelen
- Dagelijkse routine of apart onderzoek

Module 5

- Doel, vragen en opbrengsten
- Stappen
- Planning
- Begroting
- Communicatie

Module 6

- Ontwerp meetinstrument
- Ontwerp analysekader
- Test + validatie

Module 7

- Valkuilen
- Wie en hoe benaderen
- Registreren
- Uitvoeren
- Monitoren

Module 8

- Controle & datacleaning
- Omschrijving onderzoeksgroep
- Analyseplan
- Kwantitatieve analyse 1
- Excel
- Kwantitatieve analyse 2
- Kwalitatieve analyse
- Deelvragen beantwoorden

Module 9

- Vorm
- Welke informatie er in
- Volgorde
- Schrijven

Module 10

- Onderzoeksboom
- Actiepunten formuleren

Voordelen van een online programma

We hebben een langere periode, waardoor je tijdens de cursus aan de slag kunt met jouw onderzoeksvraag en onderzoek. Na 29 weken heb je resultaten en actiepunten om verder te gaan met je onderzoeksresultaten. Tijdens het proces kan ik je helpen met praktische tips en tricks als je vast loopt, maar ook om het je gemakkelijker te maken. 

Je hebt geen reistijd en je zit niet vast aan bepaalde tijdstippen. Als je een computer hebt met een internetverbinding, kun je meedoen. 

Je kunt de cursus in je eigen tempo volgen. Dus zit je een week helemaal vol, mis je geen les, maar haal je deze later in (of je hebt vooruit gewerkt). 

Je bent niet alleen. Er is een online community waar je hulp en steun krijgt van medecursisten. Er zijn online coachingssessies en er zijn live dagen, waar we samen aan de slag gaan. 

VIP Pakket

Voor echte high achievers
3797,- Excl. BTW

Nog 10 plaatsen beschikbaar!
 • Toegang online cursus
 • Facebook community
 • Startwebinar
 • Groepscoachingingssessie
 • Live dag over meetinstrumenten
 • Live dag over analyse van de onderzoeksresultaten
 • Tussentijds webinar
 • Email toegang voor vragen
 • 1 op 1 consult met Claudia
 • Boek
 • Kaartjes met methoden

Expert Pakket

Laat mij je helpen
1997,- Excl. BTW

Een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!
 • Toegang online cursus
 • Facebook community
 • Startwebinar
 • Groepscoachingingssessie
 • Live dag over meetinstrumenten
 • Live dag over analyse van de onderzoeksresultaten
 • Tussentijds webinar
 • Email toegang voor vragen
 • 1 op 1 consult met Claudia
 • Boek
 • Kaartjes met methoden
Meest gekozen

Basis Pakket

Doe het zelf
797,- Excl. BTW


 • Toegang online cursus
 • Facebook community
 • Startwebinar
 • Groepscoachingingssessie
 • Live dag over meetinstrumenten
 • Live dag over analyse van de onderzoeksresultaten
 • Tussentijds webinar
 • Email toegang voor vragen
 • 1 op 1 consult met Claudia
 • Boek
 • Kaartjes met methoden

Ik ga je helpen

Ik, Claudia de Graauw, heb al velen jaren ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoeken in de non-profit. Ik maak ideale en moeilijk meetbare doelen meetbaar voor mijn opdrachtgevers en ik vind het belangrijk dat onderzoek toegankelijk is. Hierbij maak ik gebruik van velerlei verschillende kwantitatieve en kwalitatieve methoden en vaak combinaties daarvan. Onderzoeksresultaten deel ik in toegankelijke, leesbare rapporten, factsheets en presentaties. 

Mijn kennis over en ervaring met onderzoek deel ik graag via deze cursus. Ik heb de cursussen die ik in het verleden voor een groep heb gegeven gedigitaliseerd en uitgebreid. Hierdoor kan ik het hele proces van een onderzoek samen met jullie door lopen. Op deze manier kan ik jullie beter begeleiden en praktisch helpen tijdens jullie onderzoek.

Martine Verstraete
Specialist museumeducatie bij Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid

Claudia is goed in staat om enthousiasme en vakmanschap over te brengen voor droge materie. Ik kreeg echt zin in excelbestanden en dat terwijl ik dat al jaren probeer te ontwijken

De cursus start begin oktober 2019 met een gezamenlijke online sessie . Na deze gezamenlijke start ontvang je iedere week een nieuw onderdeel van de online training in je inbox. Deze duidelijke uitleg is in de vorm van video’s, stappenplannen, checklists en opdrachten. Zo blijft de inhoud overzichtelijk en kun je stap voor stap voortgang maken.

 • Iedere week ontvang je een nieuwe module in je inbox.
 • Voor de cursisten die hebben gekozen voor het expert-pakket en het VIP-pakket worden elke twee weken online video coachingsessies gehouden over de lessen. Hier worden ook je vragen over je onderzoek meegenomen.
 • Voor de cursisten in het expertpakket is meer support aanwezig in de vorm van één op één sessies met Claudia en de mogelijkheid om via email vragen te stellen.
 • In de online community kun je je voortgang delen, je vragen stellen. Ideeën uitwisselen met de andere online cursisten, een groep met gelijkgestemde professionals. Dit werkt super motiverend!

Je hoeft mij niet op mijn woord te geloven dat dit programma meer dan waardevol is. Dit is wat anderen zeggen!

Alexandra Mispelblom Beijer
Beleidsadviseur kwaliteit & toezicht bij de Politie

De workshop voldeed beslist aan mijn verwachtingen. Er was alle ruimte om adhv een eigen casus de verschillende fases van een evaluatieonderzoek te bespreken en met onderdelen te oefenen. Dit werd versterkt doordat we in een kleine groep werkten. Claudia heeft een prettige, laagdrempelige manier van begeleiden waardoor een plezierige leer – en werksfeer ontstond. De besproken leerstof geeft in combinatie met het uitgereikte materiaal concrete handvatten om in de praktijk mee aan de slag te kunnen.

Liesbeth van Hees
Hoofd Educatie bij Science Centre Delft

Ik heb er erg veel van geleerd en weet nu veel beter hoe je het beste abstracte dingen meetbaar kan maken.

Beleidsmedewerker bij de gemeente Rotterdam

“Ik heb bijzonder veel nuttige tips gehad die ik ongetwijfeld ga toepassen. De workshop was lekker praktisch. Ik ga bij mijn leidinggevende aangeven dat ik ‘onderzoek’ een interessant onderwerp vind om mij mee bezig te houden.

Hansjorg Ahrens
Projectleider educatieve ontwikkeling bij Naturalis

Ik begon eigenlijk op nul. Want wat wist ik nou helemaal van onderzoek doen? Ik liet me twee dagen onderdompelen in de nieuwe wereld, samen met tien andere museumprofessionals. Tijdens de workshop ''Evalueren en effect meten'' wist Claudia haar enthousiasme voor evaluatieonderzoek op mij over te brengen. Nu weet ik wat de belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve technieken zijn en welke goed bij mij passen. Claudia liet me nadenken over hoe ik het juiste kies en hoe ik dit toepasbaar kan maken voor mijn educatieve projecten bij Naturalis. De workshop was een prettige mix van theorie en praktijk. Claudia vertelt in gewone mensentaal en maakt het abstracte tastbaar met klinkende praktijkvoorbeelden. Er heerste een open sfeer in de groep en er was ruimte voor iedereen. We leerden ook veel van elkaar.

Iris Daalder
Beleidsmedewerker bij NAPK

Ik heb meer inzichten gekregen over het opstellen van een onderzoeksvraagstuk en ik heb praktische tips & checklists gekregen om na te lopen tijdens het proces.Ik krijg nu echt zin om er mee aan de slag te gaan. Super bedankt!

Beleidsmedewerker bij de gemeente Rotterdam

Ik heb meer inzichten gekregen over het opstellen van een onderzoeksvraagstuk en ik heb praktische tips & checklists gekregen om na te lopen tijdens het proces.Ik krijg nu echt zin om er mee aan de slag te gaan. Super bedankt!

Beleidsmedewerker bij de gemeente Rotterdam

Ik kan nu kritischer en meer beslagen ten ijs komen. Ik wilde graag een eenvoudig handvat. Dat heb ik nu met het bijgeleverde boekje. Leuke, inspirerende workshop!

Denk je nu…

 

Maar ik heb weinig tijd.

Daarom voer je tijdens de training je eerste onderzoek al uit. 
Je leert veelal door te doen. We beginnen bij het begin: het doel en je vraag.        
Bij elke stap geef ik je voldoende achtergrondinformatie en kennis, zodat jij door kunt naar de volgende stap.

 

Onderzoek is niet gemakkelijk, maar voor iedere professional met een hbo of wo opleiding heel goed te begrijpen. Het wordt vaak ingewikkelder gemaakt dan nodig is. In deze cursus maak ik onderzoek weer begrijpelijk en toegankelijk. Onderzoek doen gaat voornamelijk over nieuwsgierig zijn en je openstellen voor informatie. Dus niet vooraf een mening vormen. 

De cursus en de begeleiding is van oktober 2019 tot en met mei 2020. Daarna houd je toegang tot de cursus en kun je flimpjes, uitleg, werkbladen en checklists terug blijven kijken en gebruiken. De begeleiding stopt dan echter. Je bent ongeveer 6 á 8 uur per week bezig aan deze cursus gedurende deze periode (m.u.v. de vakanties) en natuurlijk afhankelijk van hoe groot het onderzoek is dat je tijdens de cursus gaat doen. 

 

Om online mee te doen heb je een pc of laptop nodig met een internetverbinding. Bij aanvang krijg je een inlog en wachtwoord voor de cursus. Daarmee log je in op een online platform, waar je les voor les kunt volgen vanuit je eigen werkplek of keukentafel. Wat jij prettig vindt. Tijdens het onderzoek, om data te verzamelen moet je natuurlijk achter je computer of laptop vandaan komen. 😉 

Tijdens het onderzoek gaan we aan de slag met een onderzoeksvraag die bij jou of jouw organisatie speelt. Het is mooi als je bij aanvang hier een beeld van hebt. In het begin van de cursus gaan we deze scherp stellen. 

Nee, hoor. Je kunt de cursus in je eigen tempo doorlopen. Dus je kunt vooruit werken of later inhalen. Daarbij is er bij de opzet van de cursus rekening gehouden met twee weken kerstvakantie en een week meivakantie. 

 

Ja, dit zijn kosten die vallen onder jouw opleidingsbudget. Je moet het wel overleggen met je leidinggevende. 

 

Ja, het is mogelijk om een certificaat/bewijs van deelname te ontvangen.

 

De data van de live dagen van de cursus van oktober 2019 tot en met mei 2020 zijn nog niet bekend. De locatie is Crown Business Center – Aeroparc te Rijen. 

Onderzoek aan het doen?