Evaluatie Lekker Fit! (VO)

In Rotterdam doen veel basis- en een aantal voortgezet onderwijs scholen mee aan het project Lekker Fit! om leerlingen blijvend een actieve levensstijl bij te brengen. Voor het voortgezet onderwijs heb ik het project samen met een onderzoeksteam geëvalueerd. Bij deze evaluatie is gekeken naar uiteenlopende aspecten, namelijk:

  • de tevredenheid van leerlingen over activiteiten (door meteen na afloop een kaartje in te laten scheuren met hun mening)
  • het blijven hangen van kennis die is aangeleerd
  • het toepassen van deze nieuwe kennis (door een digitale vragenlijst die meerdere keren is afgenomen)
  • en de tevredenheid van de directie van de scholen over het project (interviews).

Er is tijdens de evaluatie vooral gelet op verschillen tussen jongens en meisjes.

Wil je meer leren over onderzoek?

Lees meer: