Digitale cursus inzicht in effecten door zelf te meten

Leren hoe je zelf een onderzoek opzet

Je wilt op een gedegen manier onderzoeken of jouw beleid of project daadwerkelijk effect heeft. Maar hoe? Tijdens deze digitale cursus leer je hoe je een onderzoek in elkaar zet om zelf effecten te meten.

Gedurende deze digitale cursus komen alle aspecten van onderzoek doen aan bod: het formuleren van een onderzoeksvraag tot het formuleren van vragen en antwoorden en samenstellen van schalen. We kijken naar het maken van grafieken en verschillende vormen van rapportage. We doorlopen alle stappen van het formuleren van de juiste onderzoeksvraag, tot het vertalen van de resultaten naar actiepunten. Zo krijg jij de handvatten aangereikt om in de toekomst zelfstandig effecten te meten

Wat levert deze cursus je op?

Als je deze cursus hebt gevolgd, dan kun jij:

 • de juiste onderzoeksvraag stellen;
 • een onderzoeksplan schrijven met een realistische planning en begroting;
 • aangeven welke onderzoeksmethoden mogelijk zijn;
 • verschillende onderzoeksinstrumenten ontwerpen, zoals vragenlijsten, observatieprotocollen en interviewleidraden;
 • gericht data verzamelen;
 • aangeven welke problemen je bij de dataverzameling tegen gaat komen en hier adequaat op inspelen;
 • draagvlak creëren voor je onderzoek, bij leidinggevenden, collega’s, externe partners en respondenten;
 • data analyseren en vertalen in praktische adviezen;
 • de juiste grafiek kiezen en maken;
 • op verschillende manieren rapporteren;
 • onderzoeksresultaten toegankelijk maken;
 • op basis van praktische informatie stappen zetten met je project.

Kortom; je hebt zelf de kennis én ervaring om in de toekomst je zelfstandig en gedegen effectmetingen uit te voeren en je project of beleid naar een hoger plan te tillen.

Zelf effecten meten

Tijdens de cursus ga je zelf een onderzoek uitvoeren met mijn begeleiding. Op deze manier heb je op het einde van de cursus je eerste effecten zelf gemeten. Met deze ervaring en al het cursusmateriaal kun je hierna vaker effectmetingen doen.  

De digitale cursus waar je zelf effecten leert meten van jouw programma’s en projecten bestaat uit tien modules met een live-dag en coachingssessies. De lessen doorloop je zelfstandig op de tijd dat het jou uitkomt. Er is ondersteuning vanuit mij als docent en de groep beschikbaar. De lessen bestaan uit theorie en oefeningen waarbij we praktisch aan de slag gaan met de theorie. Binnen deze oefeningen is ruimte om in te gaan op vragen die spelen binnen je eigen organisatie. Deze digitale cursus is in het verleden live gegeven als een tweedaagse cursus. Deze cursus wordt uitgebreid en dit najaar voor het eerst digitaal aangeboden. Omdat de cursus momenteel omgezet wordt, wil ik graag van je leren hoe ik de cursus zo goed mogelijk aan kan laten sluiten bij jouw wensen en behoeften. Vul deze vragenlijst in en krijg als dank korting op deze cursus.  

Programma

De digitale cursus is als volgt opgebouwd:

Module 1: Onderzoeksdoel
Module 2: Onderzoeksvraag
Module 3: Onderzoeksmethodiek
Module 4: Methodiek kiezen
Module 5: Onderzoeksplan
Module 6: Meetinstrument ontwerpen
Module 7: Dataverzameling
Module 8: Analyse
Module 9: Rapportage
Module 10: Aan de slag met de resultaten

De modules bestaan uit meerdere lessen die een specifiek onderdeel behandelen. In de lessen wordt gebruik gemaakt van filmpjes met uitleg, factsheets, oefenbladen en checklists. Deze blijven na de cursus beschikbaar. 

Daarnaast krijg je:

Naast de digitale lessen en het oefenmateriaal is er een livedag waarbij we samen gaan oefenen met verschillende onderzoeksmethoden. Daarnaast is er onlinecoaching waarbij vragen beantwoord worden. Omdat we met een groep cursisten tegelijkertijd van start gaan heb je ook de support van de groep. 

Voor wie is deze cursus?

Moet jij als projectleider of beleidsmedewerker zelf de effecten van je project of beleid meten? Wil je dat goed en gedegen doen? Dan is de tweedaagse training ‘Evalueren en effecten meten’ wat voor jou. De tweedaagse cursus wordt in company gegeven en één keer per jaar voor individuele inschrijvers.

Om deze cursus goed te kunnen volgen, is het noodzakelijk minimaal een hbo-werkniveau te hebben.

Deelnemers aan deze workshop werken onder andere bij; gemeenten, culturele instellingen, commerciële bedrijven, techno-centra, onderwijsinstellingen, zorginstellingen.

Praktische Informatie

Duur             van oktober 2018 tot en met mei 2018
TijdsinvesteringDit verschilt per persoon en het onderzoek dat je tijdens de cursus uitvoert, maar ga uit van 4 tot 8 uur per week.
 KostenOmdat de cursus gedigitaliseerd wordt, moet de exacte prijs nog bepaald worden. Meer informatie volgt.