Inzicht
in de voortgang en impact van projecten bij OOMT

OOMT heeft dit jaar een voucheractie gehouden voor medewekers in de mobiliteitsbranche. Met de voucher konden zij een e-cursus doen. OOMT wil weten of dit een succes was en waar er verbeterpunten liggen. Hiervoor hebben we gesprekken met de aanbieders van e-cursussen en krijgen de deelnemers een vragenlijst. Er is onderscheid gemaakt tussen mensen die een voucher hebben verzilverd en mensen die de voucher alleen hebben aangevraagd.

Lees meer:

De positionering van Probiblio

Probiblio wil zich beter positioneren als kennis- en netwerkorganisatie. De organisatie wil daarom goed gedefinieerde opgaven opstellen van waaruit de organisatie opereert, en eveneens het succes van deze opgaven monitoren. Om tot de opgaven te komen waar Probiblio zich voor inzet, zijn er werksessies met alle teammanagers van de verschillende afdelingen gehouden om tot de opgaven te komen. De definities van de opgaven zijn aangescherpt en vervolgens zijn er in kleinere comités succesfactoren aan de verschillende opgaven gekoppeld. In een volgende fase zal de programmering van Probiblio herzien worden aan de hand van de opgaven alsook de succesfactoren worden gemeten.

Lees meer:

Indicatoren voor digitaal erfgoed

Netwerk Digitaal Erfgoed richt zich op het digitaal bruikbaar, houdbaar en zichtbaar maken van digitaal erfgoed. Het domein Zichtbaar wil graag weten wat de impact van haar activiteiten, het bereik van haar doelen en hoe zichtbaar erfgoed is. Om dit inzichtelijk te kunnen maken, wil zij allereerst een eenduidige set van helder gedefinieerde indicatoren formuleren. Aan de hand van deze set indicatoren kan in een volgende fase bekeken worden wat de impact en het bereik is. Hiermee kan de organisatie zich verantwoorden tegenover het Ministerie van OCW en erfgoedinstellingen een zelfscan laten doen aangaande hun digitale volwassenheid. Voor Netwerk Digitaal Erfgoed hebben wij een model ontworpen met indicatoren. Dit model is tot stand gekomen aan de hand van literatuuronderzoek naar bestaande indicatoren en modellen binnen het domein digitaal erfgoed en door het houden van een workshop met betrokken partijen. Dit heeft geleid tot een model dat ontwikkeld is vanuit het veld van digitaal erfgoed, maar zich specifiek richt op de behoefte van Netwerk Digitaal Erfgoed.

Lees meer:

Doelen formuleren

Zo zet je concreet een stip op de horizon waar je bewust naartoe kunt bewegen.

Heb jij helder voor ogen waarom je jouw project of programma uitvoert? Ben jij gericht ergens naar toe aan het bewegen en leidt dit pad naar een duidelijk eindpunt? Als jij met jouw activiteiten bewust ergens naartoe wilt bewegen, zorg dan dat je heldere doelen formuleert. Want door het formuleren van doelen werk je weloverwogen aan resultaten die voor jou belangrijk zijn. Wij kunnen je hierbij helpen.

Waarom doelen stellen?

Een doel is een gewenste situatie die je wilt bereiken. Het is een stip op de horizon waar je gericht naar toe kunt bewegen. Om te weten of je op de goede weg zit en of je de goede dingen doet is het van belang om deze stip op de horizon concreet geformuleerd te hebben. Is het doel niet helder, dan weet je niet of je het juiste pad bewandeld en de voor jouw relevante resultaten bereikt.

Het resultaat van het formuleren van doelen

Op basis van jouw uitgangspunten helpen we je bij het formuleren van doelen. In één of meerdere interactieve sessies gaan we samen aan de slag met het stellen van doelen en het prioriteren van deze doelen. Samen kijken we naar wat jouw organisatie nu echt wil bereiken en hoe we dit concreet, ondubbelzinnig en duidelijk kunnen formuleren. Met onze kennis en praktische suggesties heb jij voortaan een concrete stip op de horizon, waardoor je jouw activiteiten effectiever en efficiënter in kunt richten.

Voorbeelden van Doelen formuleren bij opdrachtgevers:

 

Meer informatie?

Wil jij je doelen concreet formuleren en daarmee een stip op de horizon zetten waar je weloverwogen naartoe kunt bewegen? Neem dan contact met me op!

Lees meer:

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone