Evaluatie voucheractie OOMT

Evaluatie voucheractie OOMT
Voor OOMT is een rapportagesysteem ontwikkeld dat inzicht geeft op projectniveau voor programmaleiders en op programmaniveau voor het bestuur. Hierbij is gekeken welke kwalitatieve en kwantitatieve data aanwezig is en gebruikt kan worden voor een te ontwikkelen dashboard. Continue reading
Continue reading...

De positionering van Probiblio

De positionering van Probiblio
Probiblio wil zich beter positioneren als kennis- en netwerkorganisatie. De organisatie wil daarom goed gedefinieerde opgaven opstellen van waaruit de organisatie opereert, en eveneens het succes van deze opgaven monitoren. Om tot de opgaven te komen waar Probiblio zich voor inzet, zijn er werksessies met alle teammanagers van de verschillende afdelingen gehouden om tot de opgaven te komen. De definities van de opgaven zijn aangescherpt en vervolgens zijn er in kleinere commit├ęs succesfactoren aan de verschillende opgaven gekoppeld. In een volgende fase zal de programmering van Probiblio herzien worden aan de hand van de opgaven alsook de succesfactoren worden gemeten. Continue reading
Continue reading...

Indicatoren voor digitaal erfgoed

Indicatoren voor digitaal erfgoed
Voor Netwerk Digitaal Erfgoed hebben we een model met een eenduidige set aan helder gedefinieerde indicatoren ontworpen om de impact van haar activiteiten en het bereik van haar doelen inzichtelijk te krijgen op het gebied van zichtbaar. Continue reading
Continue reading...