Benchmark

Zo kun je met een gezamenlijk meetinstrument je kwaliteit aantonen én van elkaar leren.

Voor organisaties binnen dezelfde branche met vergelijkbare activiteiten is het interessant om de kwaliteit van deze activiteiten met elkaar te vergelijken door middel van een benchmark. Hierdoor kun je van elkaar leren: Wat lukt de één wel en de ander niet? Daarnaast bepaal je gezamenlijk wat de criteria voor kwaliteit van jullie activiteiten bepaald. Hiermee breng je een eenduidig en duidelijk geluid naar buiten over de kwaliteit die je biedt naar subsidiegevers en het publiek.

Met een benchmark leer je welke kwaliteit jij biedt en wat vergelijkbare organisaties bieden. Dit helpt je ook om je beter te positioneren. Zo kun je bijvoorbeeld leren wat jouw publiek bij jou komt halen en wat bij je concullega. Jullie hebben beide je eigen krachten en kunnen hier met een benchmark beter op inspelen. Het geeft je een interessant instrument in handen naar je subsidiegever en andere financiers. Met zo’n benchmark heb je een instrument in handen waarmee je de kwaliteit die jouw organisatie biedt, kunt aantonen. Ook ten opzichte van andere organisaties. Wat jouw sterke punten zijn. En in hoeverre jij jouw doelen bereikt.

Wat is een benchmark?

 

Een benchmark is een vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties van organisaties, producten, diensten of programma’s op identieke wijze worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken. Hoe de benchmark precies wordt ingericht is afhankelijk van de kwaliteitscriteria die gemeten worden. De kwaliteitscriteria worden bepaald door de meewerkende organisaties en door ons vertaald in onderzoeksinstrumenten. Als de onderzoeksinstrumenten zijn vastgesteld, worden alle organisaties, diensten, producten, activiteiten, programma’s op dezelfde manier gemeten en langs dezelfde meetlat gelegd.

Zelf criteria bepalen

 

Als je de benchmark zelf inricht met je collega-organisaties, bepalen jullie als sector wat de criteria voor kwaliteit zijn voor jullie producten. Is kwaliteit bepaald door de manier van leren waar je op inzet, de gebruikte werkvormen of door wat je bewerkstelligt bij je publiek? Door dit op te nemen beoordeel je je diensten en activiteiten op kwaliteitscriteria die jullie als sector belangrijk vinden. 

Wat gaan we doen?

 

We beginnen met het bepalen van de te meten indicatoren. Omdat in een benchmark vaak organisaties samenwerken, doen we dit aan de hand van (groeps) gesprekken waarbij we kijken wat belangrijk is en welke elementen voor jullie kwaliteit bepalen. Daarnaast wordt ook gekeken welke onderzoeksmethoden het beste bij jullie passen. Welke data is er al en wat moet nog verzameld worden.

Aan de hand van deze informatie gaan we onderzoeksmethoden bepalen en meetinstrumenten ontwerpen. Aansluitend zullen we data gaan verzamelen. Afhankelijk van de opzet kan dat gezamenlijk of voeren wij dat uit. 

In de volgende stap wordt de data door ons geanalyseerd en omgezet in begrijpelijke, beeldende rapportages. Hierbij kan gekozen worden voor een overkoepelende rapportage, maar ook voor een rapportage per deelnemer. 

Interessant is het om van elkaar te leren. Wie is waar goed in en kan daar iets over vertellen aan de anderen. Daarom organiseren we na afloop graag een bijeenkomst waar de algemene resultaten worden gepresenteerd en we inzoomen op de verschillende krachten. 

Voorbeeld projecten

Neem vrijblijvend contact met ons op