Leer deze 15 eenvoudige manieren om betrouwbare informatie te verzamelen

Onderzoeksmethoden om voldoende en goede data te verzamelen

Herken je het volgende?

In mijn jaren als junioronderzoeker kreeg ik al snel te maken met een lage respons op vragenlijsten en werd ik het trekken aan non-respons moe. Enerzijds ben ik gaan experimenteren met manieren om de respons voor vragenlijsten te vergroten, anderzijds ben ik gaan kijken naar andere manieren van dataverzameling. Er zijn namelijk veel manieren waarop je de respons van je vragenlijsten kunt verhogen, maar dit kost veel tijd en moeite. Het is vaak makkelijker, maar vooral ook leuker en informatiever om op een andere manier informatie te verzamelen.
In de loop van de jaren is mijn arsenaal van onderzoeksmethoden gegroeid en zet ik deze graag in om de vragen van mijn klanten te beantwoorden. Dit levert vaak rijkere informatie op dan een vragenlijst en is betrouwbaarder omdat het eenvoudiger is om voldoende informatie te verzamelen. Met veel methoden ben ik niet meer afhankelijk van respondenten die onderzoeksmoe zijn. Dat maakt data verzamelen makkelijker, leuker en sneller. Omdat je niet te maken hebt met sociaal-wenselijke antwoorden, is de verzamelde data betrouwbaarder en van betere kwaliteit.

Wil jij


“Het werkt voor mij als een geheugensteun, van hoe zat het ook al weer”
Ingrid Bon

“De manier van uitleg is heel helder en het is fijn dat bij elk onderdeel ook een factsheet is waarin alles nog eens wordt samengevat.”
Efua Cambell

De 15 onderzoeksmethoden zijn geschikt voor professionals die

De 15 meest gebruikte manieren van dataverzameling die ook voor anderen gemakkelijk toepasbaar zijn, heb ik op een rijtje gezet zodat ik ze gemakkelijk met jou kan delen. Zo kun jij ook op andere manieren sneller, eenvoudiger en gemakkelijker betrouwbare data verzamelen.


“Het is mooi dat alle methoden op een rijtje zijn gezet”
Nanneke van der Heijden

Met observeren kun je bijvoorbeeld daadwerkelijk gedrag vastleggen. Je ziet wat mensen doen (en niet) en hoe ze reageren. Bij de evaluatie van tentoonstellingen maak ik hier graag gebruik van omdat ik kan zien wat ze interessant vinden en wat ze overslaan. Ik zie wat ze bespreken met degene met wie ze zijn (bijvoorbeeld als ze hun medebezoeker wijzen op een stukje informatie) en hoe ze door de tentoonstelling lopen. Ook met nieuwe lesmethoden in de klas is het interessanter om te zien wat er daadwerkelijk gebeurt in de klas dan met een juf of meester te bespreken wat ze er van vonden.

Scheurkaartjes zijn een eenvoudige manier om een hele hoge respons (95 tot 100%) te krijgen op één vraag (hoog uit 2). Dit werkt niet alleen bij IFFR, maar ook bij andere activiteiten, zoals lezingen of tentoonstellingen.

Denk er ook eens aan om methoden te combineren. Zo kun je mensen kort interviewen nadat je ze geobserveerd hebt en vragen waarom ze op deze manier reageerde in een bepaalde situatie. In een groepsgesprek kun je samen op zoek gaan naar een verklaring voor de data die je gevonden hebt (bijvoorbeeld met scheurkaartjes).


“Ik begeleid mensen met weinig tot geen ervaring met onderzoek. De cursus geeft een goed overzicht van de verschillende onderzoeksmethoden.”
Frits van Vugt

Ik doe inmiddels als ruim twintig jaar onderzoek en geef sinds 10 jaar ook les in het doen van onderzoek. Ik heb lesgegeven op de hogeschool, maar geef inmiddels voornamelijk les aan professionals. Inmiddels heb ik al honderden professionals geholpen met het verzamelen van voldoende en betrouwbare informatie door dit op een andere manier aan te pakken dan een vragenlijst of interviews. Ik heb hen geholpen door verschillende methoden aan te reiken maar ook door mee te denken welke methode of combinatie van methoden het beste werkt in hun situatie. Dit deed ik jarenlang tijdens bijeenkomsten, workshops en meerdaagse cursussen. Maar ik wil graag meer mensen helpen en inspireren om op andere manieren informatie te verzamelen. Daarom heb ik de 15 meest gebruikte manieren die gemakkelijk te gebruiken zijn voor iedereen (geen ingewikkelde tooling nodig) gedigitaliseerd. Per methode geef ik in een filmpje uitleg over wat de methode behelst, wanneer je ze het beste kunt inzetten, met welke methode je het kunt combineren om nog betere informatie te krijgen, voordelen en nadelen per methode, maar ook tips & tricks voor als je de methode gaat gebruiken. Bij elke methode heb ik ook een factsheet gemaakt, zodat je de informatie gemakkelijk op kunt zoeken.


“Het is redelijk breed. De uitleg is niet megacomplex. Heel veel mensen kunnen er mee weg.”
Anoniem

Door op verschillende manieren informatie te gaan verzamelen en niet vast te houden aan de alom bekende vragenlijst of interview, krijg je niet alleen betere data, maar ook meer data. Vaak zijn deze manieren van dataverzameling sneller en gemakkelijker. Dat maakt het ook weer leuk om data te verzamelen en doe je het de volgende keer als je een vraagstuk hebt sneller. Vragen onderzoeken wordt gemakkelijker en niet meer iets groots. Onderzoeken wordt iets wat jij gemakkelijk kunt omdat je beschikt over een arsenaal aan onderzoeksmethoden.

Ik wil mijn methoden van onderzoek met veel professionals en studenten delen omdat ze dan plezier krijgen en houden in onderzoek. Zo heb en houd je plezier in onderzoek en blijf je je hele carrière doorgroeien omdat je vraagstukken kunt tackelen op basis van feiten in plaats van onderbuikgevoelens en aannames.

Onderzoekscursussen zijn echter duur. Voorheen legde ik deze onderzoeksmethoden uit in een workshop. Zo’n dag kostte € 650. Maar ik wil de methoden breed delen. Daarom heb ik de uitleg gedigitaliseerd. Hierdoor kunnen meer studenten en professionals gebruik maken van mijn kennis over de onderzoeksmethoden.

De digitale cursus kost nu nog € 22,50 (incl. btw) en is daarmee voor velen toegankelijk. 


“Ik vond de minicursus van €22,50 echt een cadeautje!”
Hedi Egelsmeer

Andere voordelen van het digitaliseren is dat je de cursus kunt bekijken wanneer jij wilt en nog eens terug kunt kijken.

Ik garandeer je dat je door deze cursus anders gaat kijken naar het verzamelen van data voor je onderzoek en als je hier weer mee gaat spelen, weer meer plezier hebt in informatie verzamelen.

Wil jij ook gemakkelijker, sneller en betere data verzamelen?

Met deze 15 manieren van onderzoek kun jij ook beslissingen maken op basis van feiten omdat je betrouwbare data hebt.